بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - آذر 1397
1180000 ریال 1062000 ریال
ناشر: علم - 8 خرداد 1398
2550000 ریال 2295000 ریال
روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی، زهره نجفی (مصحح)، سیدعلی اصغر میرباقری فرد (مصحح) روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی
ناشر: سخن - 28 اردیبهشت 1393
2350000 ریال 2115000 ریال
نصرالله حکمت، منصور احمدی (ویراستار) نصرالله حکمت
ناشر: فرهنگستان هنر - 5 خرداد 1389
500000 ریال 450000 ریال
عطاء الله تدین عطاء الله تدین
ناشر: انتشارات تهران - 25 خرداد 1388
4490000 ریال 3592000 ریال
سعید رحیمیان سعید رحیمیان
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1397
360000 ریال 324000 ریال
ناشر: زوار - 1393
1850000 ریال 1480000 ریال
پییر لوری، زینب پودینه آقایی (مترجم)، رضا کوهکن (مترجم) پییر لوری
ناشر: انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران، کتابخانه طهوری - 26 خرداد 1388
850000 ریال 765000 ریال
محمدبن قطب الدین ازنیقی محمدبن قطب الدین ازنیقی
ناشر: سخن - خرداد 1395
2750000 ریال 2200000 ریال
فرشته احمدی، نادر احمدی فرشته احمدی
ناشر: کویر - شهریور 1395
1690000 ریال 1521000 ریال
ناشر: زوار - 1 اردیبهشت 1394
1200000 ریال 960000 ریال
ناشر: کومش - مرداد 1395
1000000 ریال 800000 ریال
عبدالکریم بن هوازن قشیری، حسن بن احمد عثمانی (مترجم)، محمدحسن فروزانفر (مصحح) عبدالکریم بن هوازن قشیری
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 خرداد 1389
6600000 ریال 5940000 ریال
محمدحسن فروزانفر(مصحح) محمدحسن فروزانفر(مصحح)
ناشر: موسسه انتشارات نگاه - 2 مهر 1399
1550000 ریال 1240000 ریال
زهرا طاهری زهرا طاهری
ناشر: نشر ثالث - آبان 1397
350000 ریال 280000 ریال
نمایش 46 - 60 از 1,997 مورد