ترتیب بر اساس:
عباسعلی عمیدزنجانی عباسعلی عمیدزنجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آذر 1398
330000 ریال
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1395
220000 ریال
محمدرضا قائمی مقدم محمدرضا قائمی مقدم
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 آذر 1398
240000 ریال
ابراهیم برزگر ابراهیم برزگر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 23 آذر 1392
80000 ریال
محسن کدیور محسن کدیور
ناشر: کویر - 25 مهر 1388
790000 ریال
محمود فتحعلی، مجتبی مصباح محمود فتحعلی
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه (مدرسه) - 1394
500000 ریال
محمد داودی، سیدعلی حسینی زاده محمد داودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 23 اردیبهشت 1400
820000 ریال
ماجد عرسان کیلانی ماجد عرسان کیلانی
ناشر: مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آذر 1394
176000 ریال
علیرضا اعرافی (زیرنظر)، محمد فتحعلی خانی (زیرنظر)، علیرضا فصیحی زاده (زیرنظر)، علی نقی فقیهی (زیرنظر) علیرضا اعرافی (زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1391
330000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 18 اسفند 1397
114000 ریال
سیدعباس موسویان، حسین میسمی سیدعباس موسویان
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی - شهریور 1394
450000 ریال
ناشر: نشر نی - مرداد 1397
1200000 ریال
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه دفتر همکاری حوزه و دانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 آذر 1393
500000 ریال
عبدالله جوادی آملی، سعید بندعلی (ویراستار) عبدالله جوادی آملی
ناشر: مرکز نشر اسرا - 21 مهر 1398
800000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 2 آذر 1399
310000 ریال
نمایش 46 - 60 از 2,682 مورد