ترتیب بر اساس:
عبدالعظیم کریمی عبدالعظیم کریمی
ناشر: قدیانی - اردیبهشت 1397
600000 ریال 540000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
سیدمحمد حسینی بهشتی، عبدالرحیم مرودشتی (ویراستار)، بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهش(تهیه و تنظیم) سیدمحمد حسینی بهشتی
ناشر: روزنه - 22 اردیبهشت 1401
1050000 ریال 945000 ریال
علی شریعتی علی شریعتی
ناشر: چاپخش - 28 فروردین 1389
100000 ریال 90000 ریال
پژوهشکده حوزه ودانشگاه، محمد بهشتی(زیرنظر)، علیرضا اعرافی(زیرنظر)، مهدی ابوجعفری(زیرنظر)، علی نقی فقیهی(زیرنظر) پژوهشکده حوزه ودانشگاه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 مرداد 1401
790000 ریال
علی شریعتمداری علی شریعتمداری
ناشر: امیرکبیر - 20 مهر 1390
750000 ریال
سیدعلی حسینی زاده سیدعلی حسینی زاده
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - شهریور 1397
115000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 13 مرداد 1399
720000 ریال
علیرضا رحیمیان، محسن صنایع پسند (تدوین) علیرضا رحیمیان
ناشر: بهشت - بهمن 1396
200000 ریال
علیمحمد کاردان، علیرضا اعرافی علیمحمد کاردان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1395
220000 ریال
محمد داودی، سیدعلی حسینی زاده محمد داودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 مهر 1401
1370000 ریال
ماجد عرسان کیلانی ماجد عرسان کیلانی
ناشر: مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آذر 1394
176000 ریال
علیرضا اعرافی (زیرنظر)، محمد فتحعلی خانی (زیرنظر)، علیرضا فصیحی زاده (زیرنظر)، علی نقی فقیهی (زیرنظر) علیرضا اعرافی (زیرنظر)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1391
330000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 18 اسفند 1397
114000 ریال
ناشر: ستاد اقامه نماز - دی 1397
250000 ریال
سیدمحمد بنی هاشمی، سعید مقدس سیدمحمد بنی هاشمی
ناشر: منیر - 15 فروردین 1392
1920000 ریال
نمایش 16 - 30 از 356 مورد