ترتیب بر اساس:
بابک فرزانه بابک فرزانه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 آذر 1393
180000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
عبدالعظیم ابراهیم محمد مطعنی، سیدحسین سیدی (مترجم) عبدالعظیم ابراهیم محمد مطعنی
ناشر: سخن - 27 بهمن 1388
150000 ریال
سیدمحمد راستگو سیدمحمد راستگو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 آذر 1398
330000 ریال
مقصود فراستخواه مقصود فراستخواه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1396
140000 ریال
مرتضی کریمی نیا مرتضی کریمی نیا
ناشر: هرمس - 17 دی 1393
150000 ریال
عبدالقادر جرجانی، جلیل تجلیل (مترجم) عبدالقادر جرجانی
ناشر: دانشگاه تهران - 1 آذر 1389
75000 ریال
علی حاجی خانی علی حاجی خانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 اردیبهشت 1393
120000 ریال
فاضل صالح سامرائی، انسیه خزعلی (مترجم) فاضل صالح سامرائی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مهر 1396
250000 ریال
عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی، سیدمهدی حائری قزوینی (مترجم) عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - آذر 1395
1200000 ریال
حسین عبدالرووف، پرویز آزادی (مترجم)، نادر احمدی (ویراستار) حسین عبدالرووف
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 10 دی 1390
166000 ریال
عبدالسلام احمد راغب، سیدحسین سیدی (مترجم) عبدالسلام احمد راغب
ناشر: سخن - 13 مهر 1387
95000 ریال
رمضان رضایی رمضان رضایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 اردیبهشت 1390
33500 ریال
ناشر: سخن - 23 آذر 1390
125000 ریال
حسین عبدالرووف، محمود کریمی (مترجم) حسین عبدالرووف
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - شهریور 1397
410000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - خرداد 1394
120000 ریال
نمایش 16 - 30 از 370 مورد