ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب - اردیبهشت 1389
1200000 ریال
مهرداد ایزدپناه مهرداد ایزدپناه
ناشر: محور - 1393
40000 ریال
عباس قدیانی عباس قدیانی
ناشر: فرهنگ مکتوب - تیر 1387
42000 ریال
فیاض قرایی فیاض قرایی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1385
38000 ریال
مرضیه کریمی بهزاد مرضیه کریمی بهزاد
ناشر: سرافرازان البرز - اسفند 1393
39000 ریال
حمیرا حسنی، بلقیس صیدی حمیرا حسنی
ناشر: تایماز - شهریور 1395
80000 ریال
سیدسعیدرضا منتظری سیدسعیدرضا منتظری
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - آذر 1398
570000 ریال
کارل کلمن، آلن آلدریج، مریم ابراهیمی (مترجم)، محمد قلی پور (مترجم) کارل کلمن
ناشر: ایران آزاد - آذر 1390
98000 ریال
سیدرضا صالحی امیری (زیرنظر)، ابراهیم حاجیانی (به اهتمام) سیدرضا صالحی امیری (زیرنظر)
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - دی 1387
محمدسعید اعتمادی محمدسعید اعتمادی
ناشر: سرانه - تیر 1399
500000 ریال
محمدرضا جعفری نیا (به اهتمام) محمدرضا جعفری نیا (به اهتمام)
ناشر: کاریز - بهمن 1393
55000 ریال
محمدرضا جعفری نیا محمدرضا جعفری نیا
ناشر: ییلاق سبز - بهمن 1393
45000 ریال
مسعود جلالی مقدم مسعود جلالی مقدم
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - اردیبهشت 1385
11000 ریال
مهرداد ایزدپناه مهرداد ایزدپناه
ناشر: محور - اسفند 1387
20000 ریال
نمایش 46 - 60 از 110 مورد