بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: نورالزهرا (س) - 17 مرداد 1401
700000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
موریس بوکای، ذبیح الله دبیر (مترجم) موریس بوکای
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 3 دی 1398
610000 ریال
احمدحسین شریفی احمدحسین شریفی
ناشر: دفترنشرمعارف - 14 آذر 1401
600000 ریال 400000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 4 دی 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
500000 ریال 425000 ریال
ناشر: امید انقلاب - 23 مرداد 1401
550000 ریال
محمد داودی محمد داودی
ناشر: دفترنشرمعارف - 15 خرداد 1400
500000 ریال 300000 ریال
محمد نصیری، سیدسعید روحانی (ویراستار) محمد نصیری
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 21 اردیبهشت 1400
500000 ریال
ابوالحسن محمدی ابوالحسن محمدی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 24 تیر 1401
900000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 22 آبان 1400
450000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 16 خرداد 1398
580000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 مهر 1400
1150000 ریال
علی اصغر احمدی علی اصغر احمدی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 16 بهمن 1401
990000 ریال
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 22 آبان 1400
450000 ریال
مجید معارف مجید معارف
ناشر: کویر - 13 فروردین 1400
1500000 ریال
علیرضا امینی(شارح)، محمدرضا آیتی(شارح) علیرضا امینی(شارح)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، موسسه فرهنگی طه - 16 آبان 1400
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 75,927 مورد