بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 18 خرداد 1392
187000 ریال
فریده مهدوی دامغانی (مترجم) فریده مهدوی دامغانی (مترجم)
ناشر: تیر - 16 شهریور 1387
150000 ریال
محمدمنصور هاشمی محمدمنصور هاشمی
ناشر: کویر - مهر 1397
750000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، اکبر داناسرشت (مترجم)، فرید قاسملو (مقدمه) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: المعی - 6 اسفند 1392
600000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 آبان 1398
340000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 17 مهر 1398
350000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 7 مرداد 1399
500000 ریال
غلامحسین ابراهیمی دینانی، فاطمه فنا (ویراستار) غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 9 آذر 1399
1430000 ریال
مهدی جواهریان (مترجم) مهدی جواهریان (مترجم)
ناشر: نشر مرکز - آذر 1394
78000 ریال
طاهره کمالی زاده طاهره کمالی زاده
ناشر: فرهنگستان هنر - 13 بهمن 1392
230000 ریال
غلامحسین ابراهیمی دینانی غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: طرح نو - 21 تیر 1390
1800000 ریال
داریوش شایگان داریوش شایگان
ناشر: فرزان روز، موسسه انتشارات امیرکبیر - بهمن 1394
2500000 ریال
ناشر: فرهنگستان هنر - 12 بهمن 1389
280000 ریال
غلامحسین ابراهیمی دینانی غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: هرمس - 15 اسفند 1391
1100000 ریال
نمایش 31 - 45 از 985 مورد