محدود کردن نتایج

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: کتابخانه فرهنگ - دی 1399
1650000 ریال
بیل کواچ، تام رزنتیل، حمیدرضا زاهدی (مترجم) بیل کواچ
ناشر: اطلاعات - آذر 1393
100000 ریال
لاروتون هازمر، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) لاروتون هازمر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - فروردین 1389
1380000 ریال
ذبیح الله رضایی ذبیح الله رضایی
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 1401
2800000 ریال
ناصر صبحی قراملکی ناصر صبحی قراملکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی - خرداد 1399
250000 ریال
استیون آر. کاوی، مهین خالصی (مترجم)، سمانه عباسی (ویراستار) استیون آر. کاوی
ناشر: نسل نو اندیش - آذر 1400
1199000 ریال
مایکل ج. سندل، افشین خاکباز (مترجم) مایکل ج. سندل
ناشر: فرهنگ نشر نو - بهمن 1401
750000 ریال
توماش سدلاچک، احد علیقلیان (مترجم) توماش سدلاچک
ناشر: فرهنگ نشر نو - خرداد 1402
1000000 ریال
آمارتیا سن، حسن فشارکی (مترجم) آمارتیا سن
ناشر: پردیس دانش - مهر 1392
350000 ریال
دونالد اچ منزل، سیدعلی اکبر احمدی (مترجم)، مژگان سیاهکلرودی (مترجم)، امیر نیکزاد (مترجم) دونالد اچ منزل
ناشر: مهکامه - بهمن 1391
185000 ریال
عادل نژادسلیم، خداداد موقر (مترجم) عادل نژادسلیم
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - تیر 1388
36000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه علامه طباطبایی - اردیبهشت 1389
28500 ریال
دیوید رسنیک، مصطفی تقوی (مترجم) دیوید رسنیک
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - خرداد 1392
105000 ریال
تد . م پیترز، عبدالرضا سالاربهزادی (مترجم)، فرانسیس کالینز(مقدمه) تد . م پیترز
ناشر: نشر نی - بهمن 1397
480000 ریال
معصومه معارف وند، نازنین تدین نجف آبادی معصومه معارف وند
ناشر: رسانه تخصصی - اسفند 1394
50000 ریال
نمایش 76 - 90 از 538 مورد