ترتیب بر اساس:
سعید باقری گلزار سعید باقری گلزار
ناشر: عبادی، علمیران - مرداد 1396
200000 ریال 180000 ریال
رمضان عباس نژادورزی رمضان عباس نژادورزی
ناشر: فن آوری نوین - مرداد 1397
3300000 ریال 2970000 ریال
جواد وحیدی، همایون موتمنی جواد وحیدی
ناشر: فن آوری نوین - مرداد 1397
2250000 ریال 2025000 ریال
رمضان عباس نژادورزی رمضان عباس نژادورزی
ناشر: فن آوری نوین - 16 اردیبهشت 1398
2750000 ریال 2475000 ریال
رمضان عباس نژادورزی، محمد نادعلی زاده چاری رمضان عباس نژادورزی
ناشر: فن آوری نوین - 15 اردیبهشت 1398
3850000 ریال 3465000 ریال
جواد وحیدی جواد وحیدی
ناشر: فن آوری نوین - 22 دی 1398
2400000 ریال 2160000 ریال
جواد وحیدی، همایون موتمنی جواد وحیدی
ناشر: فن آوری نوین - 22 دی 1398
2550000 ریال 2295000 ریال
رمضان عباس نژادورزی رمضان عباس نژادورزی
ناشر: فن آوری نوین - 22 دی 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
رمضان عباس نژادورزی رمضان عباس نژادورزی
ناشر: فن آوری نوین - 22 دی 1398
500000 ریال 450000 ریال
موهیت راج، فرناز درخشان (مترجم) موهیت راج
ناشر: دانشگاه تبریز - 7 اردیبهشت 1399
400000 ریال 360000 ریال
درک برین، نیلوفر رحیم زاده (مترجم) درک برین
ناشر: آوند دانش - 22 آبان 1396
700000 ریال 595000 ریال
رابرت دبلیو سیبستا، فریبا نوری (مترجم) رابرت دبلیو سیبستا
ناشر: دانشگاه رازی - مهر 1397
570000 ریال 513000 ریال
کمال شاه طالبی کمال شاه طالبی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 29 مهر 1393
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: علوم رایانه - 6 اردیبهشت 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
عین الله جعفرنژادقمی عین الله جعفرنژادقمی
ناشر: علوم رایانه - 19 شهریور 1399
650000 ریال 585000 ریال
نمایش 46 - 60 از 850 مورد