بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
علی ذوالفقاری (گردآورنده) علی ذوالفقاری (گردآورنده)
ناشر: حباب - 1392
250000 ریال 200000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
جواد محدثی جواد محدثی
ناشر: معروف - شهریور 1395
60000 ریال
سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی سیدمحمدتقی روحانی رانکوهی
ناشر: جلوه - آبان 1394
180000 ریال
سیدحسین حسینی (به اهتمام) سیدحسین حسینی (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 16 آذر 1393
180000 ریال
Hassan Foroughi Hassan Foroughi
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 اسفند 1385
11500 ریال
ناشر: صفار - 17 اسفند 1400
450000 ریال
محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 فروردین 1400
840000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 18 آبان 1401
1350000 ریال
غلامرضا خاکی غلامرضا خاکی
ناشر: فوژان - 18 آبان 1401
1350000 ریال
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1394
60000 ریال
اریک فون دانیکن، سیامک بودا (مترجم) اریک فون دانیکن
ناشر: بدرقه جاویدان - 5 تیر 1401
1250000 ریال
کلوس کریپندورف کلوس کریپندورف
ناشر: نشر نی - 1 مهر 1398
380000 ریال
حسین خنیفر، ناهید مسلمی حسین خنیفر
ناشر: نگاه دانش - 17 آذر 1401
1500000 ریال
حسن دانائی فرد حسن دانائی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 7 مرداد 1398
280000 ریال
نمایش 16 - 30 از 929 مورد