ترتیب بر اساس:
لطفعلی عاقلی کهنه شهری لطفعلی عاقلی کهنه شهری
ناشر: نور علم - 1383
20000 ریال
رسول مظاهری رسول مظاهری
ناشر: بوستان کتاب قم - 1381
16000 ریال
علی حسن زاده، نسرین ارضروم چیلر علی حسن زاده
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 1383
علیمراد اتحاد علیمراد اتحاد
ناشر: بهینه - 1383
135000 ریال
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 1382
چنگیز فرشی نظری، بهرام کارخانه ای (مترجم) چنگیز فرشی نظری
ناشر: آرویج - 1381
7500 ریال
ناشر: جعفری - 17 مهر، 1384
65000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 02 خرداد، 1384
200000 ریال
علی حسن زاده، احمد مجتهد علی حسن زاده
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 29 تیر، 1384
80000 ریال
عباسعلی جوادی، محسن سروش نیا، سینا مباشری زاده، فرهاد بهمن زیاری، شهناز شاهرخی عباسعلی جوادی
ناشر: سلمان - 1383
20000 ریال
جمشید پژویان جمشید پژویان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 02 اردیبهشت، 1385
115000 ریال
سیدعلی اصغر هدایتی، علی اصغر سفری، حسن کلهر، محمود بهمنی سیدعلی اصغر هدایتی
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسه عالی بانکداری ایران - 09 آبان، 1391
200000 ریال
دفترتدوین ضوابط ومعیارهای فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور دفترتدوین ضوابط ومعیارهای فنی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات - 1381
3000 ریال
نمایش 46 - 60 از 160 مورد