بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
بهرام رنجبریان، محمد زاهدی بهرام رنجبریان
ناشر: چهارباغ - 10 تیر 1391
40000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
فیلیپ دبلیو ساتون، صادق صالحی (مترجم) فیلیپ دبلیو ساتون
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1397
170000 ریال
بهرام نکوئی صدری بهرام نکوئی صدری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
230000 ریال
شمس الدین زاهدی، حبیب ابراهیم پور، معصومه اروانه (ویراستار) شمس الدین زاهدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 بهمن 1391
35000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه علامه طباطبایی - 5 اردیبهشت 1389
28500 ریال
محمدعلی فتاحی اردکانی، مریم تاجیکی، شهرام خلیقی سیگارودی، امین صالح پورجم محمدعلی فتاحی اردکانی
ناشر: زانیس، خدمات نشر کیان رایانه سبز - 20 تیر 1391
200000 ریال
علی سلاجقه، امین صالح پورجم، محمدعلی فتاحی اردکانی، مریم تاجیکی، عرفان قانعی راد (ویراستار) علی سلاجقه
ناشر: زانیس، خدمات نشر کیان رایانه سبز - 1391
200000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن 1397
ناشر: موسسه فرهنگی داده های طلایی خلیج فارس ایرانیان - 3 شهریور 1399
40000 ریال
ژان پل سارتر ژان پل سارتر
ناشر: آوای تمدن - 4 آبان 1398
360000 ریال
ناشر: لاهوت - تیر 1390
54000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - 25 آبان 1399
350000 ریال
حمید امیرنژاد، کمال عطائی سلوط حمید امیرنژاد
ناشر: آوای مسیح - 17 مهر 1390
83000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد