بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: دیباگران تهران - 22 تیر، 1384
26000 ریال
مهدی زهراوی، کورش وحدتی، محمدرضا قنادها مهدی زهراوی
ناشر: دیباگران تهران - 1382
27000 ریال
ولی الله محمدی، توحید نجفی میرک ولی الله محمدی
ناشر: دیباگران تهران - 31 خرداد، 1385
18500 ریال
عزت الله فرشادفر عزت الله فرشادفر
ناشر: طاق بستان - 05 دی، 1389
70000 ریال
سیدرضا موسوی (گردآورنده)، منصور میرزایی (تدوین)، شعبان علیزاده (گردآورنده)، محمدرضا اسدی کرم (گردآورنده)، محمود محامی اسکویی (گردآورنده)، وحید سلیمی (گردآورنده)، کمال عبدالمحمدی (گردآورنده)، علی رشیدی نژاد (گردآورنده)، ناصر نژادی (گردآورنده) سیدرضا موسوی (گردآورنده)
ناشر: کتاب میر - 10 خرداد، 1384
88000 ریال
منصور کهندل گرگری منصور کهندل گرگری
ناشر: آزمون - 21 فروردین، 1384
18000 ریال
توماس رابرت مرتنس، رابرت همراسمیت، عبدالرضا صالحی، مرتضی پشمی (مترجم) توماس رابرت مرتنس
ناشر: علوم کشاورزی - 1382
30000 ریال
فرانسیس فوکویاما، حبیب الله فقیهی نژاد (مترجم)، حسین سلیمی (مقدمه) فرانسیس فوکویاما
ناشر: روزنامه ایران - 22 فروردین، 1384
33000 ریال
ناشر: راه اندیشه - 1381
17000 ریال
Richard De Roussy de sales Richard De Roussy de sales
ناشر: هدف نوین - بهمن، 1397
اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 1381
55000 ریال
اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 1382
اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی اعضای هیئت علمی موسسه سنجش تکمیلی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 1382
اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 1383
آنا کلیبورن، اکبر شفیعی (مترجم) آنا کلیبورن
ناشر: تیمورزاده - 28 اردیبهشت، 1384
24500 ریال
نمایش 31 - 45 از 122 مورد