ترتیب بر اساس:
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
35000 ریال 31500 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
70000 ریال 63000 ریال
مسعود نیکوکار، ایرج ابراهیمی مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 19 آذر 1399
950000 ریال
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - 24 آذر 1391
300000 ریال
عسام حمدی، ابوالفضل واحدی (مترجم)، سعید دهرویه (مترجم) عسام حمدی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 28 مرداد 1394
500000 ریال
حسین بهمنیار حسین بهمنیار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 3 دی 1398
1700000 ریال
جیمزگاست اسکوفرونیک، جان کمرون، عباس تکاور (مترجم) جیمزگاست اسکوفرونیک
ناشر: آییژ - 3 تیر 1399
1500000 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
80000 ریال 72000 ریال
سالی براون، کارولین ارلام، فیلیپ ریس، کوروش فتحی واجارگاه (مترجم) سالی براون
ناشر: آییژ - 3 خرداد 1399
550000 ریال
سیدحسین میرنظامی ضیابری سیدحسین میرنظامی ضیابری
ناشر: آییژ - 14 فروردین 1395
1100000 ریال
امیرحسین کوکبی امیرحسین کوکبی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 26 اسفند 1396
700000 ریال
اسماعیل پیش بین اسماعیل پیش بین
ناشر: آییژ - 17 آذر 1393
1400000 ریال
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 25 مهر 1398
450000 ریال
صدیقه مهرابیان، مهدی منوچهری صدیقه مهرابیان
ناشر: آییژ - 22 اسفند 1400
700000 ریال
انیل چوپرا، فیاض رحیم زاده روفوئی (مترجم)، هاله المعی (ویراستار) انیل چوپرا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 16 شهریور 1395
1000000 ریال
نمایش 46 - 60 از 15,645 مورد