ترتیب بر اساس:
رباب رفیعی طباطبائی رباب رفیعی طباطبائی
ناشر: آییژ - 27 آبان 1400
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 28 فروردین 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
70000 ریال 63000 ریال
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - 10 اسفند 1391
800000 ریال 760000 ریال
جوزف پنزین، ری کلاف جوزف پنزین
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1394
500000 ریال 450000 ریال
جوزف دی کیارا، جولیوس پانرو، مارتین زلنیک، محمدرضا بیات (مترجم)، امیرحسین سیفی (مترجم) جوزف دی کیارا
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 19 شهریور 1400
12000000 ریال 8900000 ریال
مایکل کین، مایکل آیزنک، اکبر رهنما (مترجم)، محمدرضا فریدی (مترجم) مایکل کین
ناشر: آییژ - 10 مهر 1400
3800000 ریال 3420000 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
80000 ریال 72000 ریال
رسول پایان رسول پایان
ناشر: آییژ - 11 مهر 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
مایکل ویتز، نیل مورگان، سیدعلی مرتضوی (مترجم) مایکل ویتز
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 10 شهریور 1400
990000 ریال 891000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 21 خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
جان مکولی، ژوآنی دبرلی، فیل جانسون، حسن دانایی فرد (مترجم)، سیدحسین کاظمی (مترجم)، احسان مقصودی (ویراستار) جان مکولی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 دی 1396
1300000 ریال 1170000 ریال
سیدعلی میرعشقی، محمود برنجکوب (ویراستار)، سیدمحمود مدرس هاشمی (ویراستار) سیدعلی میرعشقی
ناشر: شیخ بهایی - 19 خرداد 1400
1850000 ریال 1665000 ریال
محسن شفیعی محسن شفیعی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 22 شهریور 1401
900000 ریال 810000 ریال
نارندار سینگ، حسین زارع (مترجم) نارندار سینگ
ناشر: آییژ - 28 آذر 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
نمایش 46 - 60 از 15,636 مورد