ترتیب بر اساس:
مهدی غضنفری، مهدی فتح الله مهدی غضنفری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1396
200000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
135000 ریال
هارتموت استدلر، کریستوف کیلگر هارتموت استدلر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور، 1395
320000 ریال
مهدی صدیقی، علی ولی زاده، فرهاد مهدی پور مهدی صدیقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 1393
160000 ریال
ناشر: نوآور - 1397
220000 ریال
فرگوس اوکاتل، محمد حسین محمودی ساری (مترجم)، حمیدرضا پیرمراد (مترجم) فرگوس اوکاتل
ناشر: آدینه - 1389
35000 ریال 31500 ریال
علی حاج شیرمحمدی علی حاج شیرمحمدی
ناشر: ارکان دانش - اردیبهشت، 1395
230000 ریال
محمد عطائی محمد عطائی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - 1395
250000 ریال
ادوارد کلر، دانیل بوتکین ادوارد کلر
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - مهر، 1394
250000 ریال
ناصر مشهدی زاده دهاقانی ناصر مشهدی زاده دهاقانی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 27 اسفند، 1390
330000 ریال
محمد چالکش امیری محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش - 1397
400000 ریال
مایکل کین، مایکل دبلیو آیزنک مایکل کین
ناشر: آییژ - آذر، 1395
300000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - اسفند، 1395
115000 ریال
سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1393
145000 ریال
نمایش 46 - 60 از 15,465 مورد