ترتیب بر اساس:
هارتموت استدلر، کریستوف کیلگر هارتموت استدلر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - شهریور، 1395
320000 ریال
کازوئو تاناکا، علی وحیدیان کامیاد (مترجم)، حامدرضا طارقیان (مترجم) کازوئو تاناکا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1392
55000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1394
70000 ریال
سیامک حاجی یخچالی (مترجم) سیامک حاجی یخچالی (مترجم)
ناشر: آدینه - 1393
150000 ریال
سیدمحمد سیدحسینی سیدمحمد سیدحسینی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1395
160000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 1392
180000 ریال
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
280000 ریال
محمد فتحیان، سیدحاتم مهدوی نور محمد فتحیان
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
170000 ریال
سعید قاضی مغربی (گردآورنده)، شهرام بختیاری (گردآورنده) سعید قاضی مغربی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور، 1395
180000 ریال
داگلاس مونتگومری، رسول نورالسناء (مترجم) داگلاس مونتگومری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1393
275000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
135000 ریال
جری بنکس، جان کارسون جری بنکس
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - اسفند، 1395
450000 ریال
مهرداد پرچ، روشنک روزبهانی، افشار دیده ور، حسین ممتاز مهرداد پرچ
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - 1394
500000 ریال
مهدی غضنفری، مهدی فتح الله مهدی غضنفری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1396
200000 ریال
نمایش 31 - 45 از 15,462 مورد