محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
عبدالحسین وهابزاده (مترجم)، پیتر کان (ویراستار)، استیفن کلرت (ویراستار) عبدالحسین وهابزاده (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1397
690000 ریال 621000 ریال
امین علیزاده امین علیزاده
ناشر: دانشگاه امام رضا(ع) - مهر 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - دی 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
ولف کروگر، آنالیز کروگر، مهدی کریمی (مترجم)، علی مرتضوی (مترجم)، رسول کدخدایی (مترجم)، سعید رحیمی یزدی (مترجم) ولف کروگر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - تیر 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
فرگوس اوکاتل، محمد حسین محمودی ساری (مترجم)، حمیدرضا پیرمراد (مترجم) فرگوس اوکاتل
ناشر: آدینه - 1389
35000 ریال 28000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد) - دی 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - مهر 1401
980000 ریال 882000 ریال
فان، آذرنوش جعفری (مترجم)، جواد مظفری (ویراستار)، جواد شاطریان (ویراستار) فان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - فروردین 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
سیدمحمد میرکمالی سیدمحمد میرکمالی
ناشر: یسطرون - آذر 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
دنیس وستهاف، ویلیام کارول فریژر، سیدحمیدرضا ضیاء الحق (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدعلی مرتضوی (مترجم) دنیس وستهاف
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مهر 1400
4000000 ریال 3600000 ریال
اصغر کرایه چیان اصغر کرایه چیان
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
مارک ریدلی، عبدالحسین وهابزاده (مترجم) مارک ریدلی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - خرداد 1400
1750000 ریال 1575000 ریال
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: قدیانی - مهر 1402
700000 ریال 630000 ریال
نمایش 31 - 45 از 15,094 مورد