ترتیب بر اساس:
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
35000 ریال 31500 ریال
رباب رفیعی طباطبائی رباب رفیعی طباطبائی
ناشر: آییژ - 27 آبان 1400
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 28 فروردین 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
70000 ریال 63000 ریال
والتر مکنزی، حسین زنگنه (مترجم)، مصطفی شیری پور (مترجم) والتر مکنزی
ناشر: آییژ - 10 اسفند 1391
800000 ریال 720000 ریال
جوزف پنزین، ری کلاف جوزف پنزین
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1394
500000 ریال 450000 ریال
حسین رادنیا حسین رادنیا
ناشر: آییژ - 11 خرداد 1392
800000 ریال 720000 ریال
مایکل کین، مایکل آیزنک، اکبر رهنما (مترجم)، محمدرضا فریدی (مترجم) مایکل کین
ناشر: آییژ - 10 مهر 1400
3800000 ریال 3420000 ریال
سالی براون، کارولین ارلام، فیلیپ ریس، کوروش فتحی واجارگاه (مترجم) سالی براون
ناشر: آییژ - 21 بهمن 1400
980000 ریال 882000 ریال
احمد عبداله زاده بارفروش احمد عبداله زاده بارفروش
ناشر: آدینه - 1389
80000 ریال 72000 ریال
محمدرضا کریمی محمدرضا کریمی
ناشر: بهمن برنا - 16 مرداد 1398
3000000 ریال 2700000 ریال
راس مگید، غلامحسین فرهی (مترجم) راس مگید
ناشر: دانشگاه بوعلی سینا - 2 آذر 1393
710000 ریال 639000 ریال
رسول پایان رسول پایان
ناشر: آییژ - 11 مهر 1400
1950000 ریال 1755000 ریال
مایکل ویتز، نیل مورگان، سیدعلی مرتضوی (مترجم) مایکل ویتز
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 10 شهریور 1400
990000 ریال 891000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 21 خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
نمایش 46 - 60 از 15,632 مورد