ترتیب بر اساس:
ساسان امیرافشاری، امیر رضایی صامتی (ویراستار)، سپیده صادقی (ویراستار)، مهدی اژدرنژاد (ویراستار)، حسن امام (ویراستار) ساسان امیرافشاری
ناشر: سیمای دانش، قلم داور - 21 مهر 1392
2880000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 13 اسفند 1387
25000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - 1 اسفند 1388
115000 ریال
ناشر: امید مجد - 1381
25000 ریال
وحید رضا میرزائیان وحید رضا میرزائیان
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1387
80000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 6 اسفند 1386
138000 ریال
میترا زندی (گردآورنده)، احمدعلی اسدی نوقابی (زیرنظر)، مریم جدیدمیلانی (گردآورنده)، معصومه عبدالخالقی (گردآورنده)، شیما تمثیلی (گردآورنده) میترا زندی (گردآورنده)
ناشر: اندیشه رفیع - 21 مرداد 1388
750000 ریال
نمایش 46 - 60 از 897 مورد