بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
جرالدلی گوتک، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) جرالدلی گوتک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 آذر 1401
1840000 ریال 1656000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - 15 آذر 1400
1490000 ریال 1341000 ریال
ناشر: نشر نی - 12 اردیبهشت 1401
980000 ریال 882000 ریال
حسن نراقی حسن نراقی
ناشر: اختران - 7 خرداد 1401
500000 ریال 450000 ریال
النا جانینی بلوتی، محمدجعفر پوینده (مترجم) النا جانینی بلوتی
ناشر: نشر نی - 3 شهریور 1400
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: نشر نی - 1 تیر 1400
1600000 ریال 1440000 ریال
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 15 تیر 1401
3200000 ریال 2800000 ریال
ورنر جوزف سورین، جیمز تانکارد، علیرضا دهقان (مترجم) ورنر جوزف سورین
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 8 آبان 1401
1900000 ریال 1710000 ریال
علی محمد ایزدی علی محمد ایزدی
ناشر: علم - 9 شهریور 1400
2100000 ریال 1890000 ریال
صادق زیبا کلام صادق زیبا کلام
ناشر: روزنه - 23 آبان 1401
1450000 ریال 1145000 ریال
دواس، هوشنگ نایبی (مترجم) دواس
ناشر: نشر نی - 4 مرداد 1401
1900000 ریال 1710000 ریال
ویلیام جیمز دورانت، عباس زریاب خوئی (مترجم) ویلیام جیمز دورانت
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 22 فروردین 1401
2700000 ریال 2430000 ریال
یرواند آبراهامیان، احمد اشرف، محمدعلی کاتوزیان، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 26 فروردین 1401
880000 ریال 792000 ریال
فرشته سادات اتفاق فر، صادق زیبا کلام فرشته سادات اتفاق فر
ناشر: روزنه - 4 آذر 1395
1650000 ریال 1485000 ریال
صادق زیبا کلام صادق زیبا کلام
ناشر: روزنه - 9 مهر 1396
1950000 ریال 1755000 ریال
نمایش 1 - 15 از 46 مورد