ترتیب بر اساس:
ناشر: یزدا - شهریور 1394
7000000 ریال 6300000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
بهرام خاکپور بهرام خاکپور
ناشر: یزدا - مهر 1398
6000000 ریال 5400000 ریال
محمدرضا سلطاندوست محمدرضا سلطاندوست
ناشر: یزدا - اسفند 1393
2800000 ریال 2520000 ریال
جورج هنری مارتین جورج هنری مارتین
ناشر: یزدا - تیر 1395
5000000 ریال 4500000 ریال
محمدرضا طلائی، محمدحسن سعیدی، شهلا مهرافزا (ویراستار) محمدرضا طلائی
ناشر: یزدا - آبان 1398
4000000 ریال 3600000 ریال
پل روزنبرگ پل روزنبرگ
ناشر: یزدا - تیر 1395
2300000 ریال 2070000 ریال
ناشر: یزدا - دی 1398
2500000 ریال 2250000 ریال
مهدی بهادری نژاد مهدی بهادری نژاد
ناشر: یزدا - تیر 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
مارتین هرشورن، مجتبی خان زاده (مترجم) مارتین هرشورن
ناشر: یزدا - مهر 1397
500000 ریال 450000 ریال
ناشر: یزدا - تیر 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
ریک دی گانتر ریک دی گانتر
ناشر: یزدا - دی 1393
1000000 ریال 900000 ریال
دایوش نسایی، محمدرضا عالیوند (ویراستار) دایوش نسایی
ناشر: یزدا - اسفند 1398
2500000 ریال 2250000 ریال
کیت برامبل، غلامحسین علی مازندرانی (مترجم) کیت برامبل
ناشر: یزدا - شهریور 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
محمدحسین دهقان محمدحسین دهقان
ناشر: یزدا - تیر 1392
2000000 ریال 1800000 ریال
سیداکبر میریعقوبی سیداکبر میریعقوبی
ناشر: یزدا - دی 1396
7000000 ریال 6300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 748 مورد