ترتیب بر اساس:
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 1398
100000 ریال 75000 ریال
رحیم کرمی، محبوبه بهزادی پور (ویراستار) رحیم کرمی
ناشر: کیان اندیشه - 25 اسفند، 1392
180000 ریال
رحیم کرمی، محبوبه بهزادی پور (ویراستار) رحیم کرمی
ناشر: کیان اندیشه - 25 اسفند، 1392
70000 ریال
مریم رسولی مریم رسولی
ناشر: کیان اندیشه - 25 اسفند، 1392
150000 ریال
بهنام احدی، مریم رسولی، عقیل اکبری، فرزانه اقبال پور، خلیل اکبری (ویراستار) بهنام احدی
ناشر: کیان اندیشه - 25 اسفند، 1392
50000 ریال
محبوبه محمودی، خدیجه آزادی، الهام سادات میرمحمدی، زهرا ژاله زاد، مهرانگیز کریمیان محبوبه محمودی
ناشر: کیان اندیشه - 13 اسفند، 1393
200000 ریال
مهرانگیز کریمیان، زهرا ژاله زاد، الهام سادات میرمحمدی، خدیجه آزادی، محبوبه محمودی مهرانگیز کریمیان
ناشر: کیان اندیشه - 20 شهریور، 1398
180000 ریال
خدیجه آزادی، مرتضی شکری خدیجه آزادی
ناشر: کیان اندیشه - اسفند، 1394
60000 ریال
محبوبه محمودی، خدیجه آزادی، الهام سادات میرمحمدی، زهرا ژاله زاد، مهرانگیز کریمیان محبوبه محمودی
ناشر: کیان اندیشه - 12 اسفند، 1393
200000 ریال
محبوبه محمودی، خدیجه آزادی، الهام سادات میرمحمدی، زهرا ژاله زاد، مهرانگیز کریمیان محبوبه محمودی
ناشر: کیان اندیشه - 12 اسفند، 1393
70000 ریال
محبوبه محمودی، خدیجه آزادی، الهام سادات میرمحمدی، زهرا ژاله زاد، مهرانگیز کریمیان محبوبه محمودی
ناشر: کیان اندیشه - 12 اسفند، 1393
50000 ریال
خدیجه آزادی، زهرا ژاله زاد خدیجه آزادی
ناشر: کیان اندیشه - اسفند، 1394
60000 ریال
خدیجه آزادی، زهرا ژاله زاد خدیجه آزادی
ناشر: کیان اندیشه - 20 شهریور، 1398
180000 ریال
خدیجه آزادی، رحیم کرمی خدیجه آزادی
ناشر: کیان اندیشه - مرداد، 1396
200000 ریال
خدیجه آزادی، زهرا ژاله زاد خدیجه آزادی
ناشر: کیان اندیشه - اسفند، 1394
60000 ریال
زهرا ژاله زاد، خدیجه آزادی زهرا ژاله زاد
ناشر: کیان اندیشه - 20 شهریور، 1398
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد