ترتیب بر اساس:
ناشر: آدینه - بهمن، 1397
140000 ریال 112000 ریال
امیرعلی طالبی امیرعلی طالبی
ناشر: کوثر علم - 29 خرداد، 1398
200000 ریال
ماتیاس فائرمان، مسعود منصوری (مترجم)، علی وشمه (مترجم) ماتیاس فائرمان
ناشر: کوثر علم، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان، دفتر تحقیقات کاربردی - 15 مرداد، 1398
150000 ریال
رسول نوروزی (شاعر) رسول نوروزی (شاعر)
ناشر: کوثر علم - اردیبهشت، 1397
120000 ریال
سیدرسول آقاداود (مترجم)، جواد خزایی کوهپر (مترجم) سیدرسول آقاداود (مترجم)
ناشر: کوثر علم - مرداد، 1397
90000 ریال
جون سیزرانی، سیدرسول آقاداود (مترجم) جون سیزرانی
ناشر: کوثر علم - مهر، 1397
100000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد