ترتیب بر اساس:
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 1399
120000 ریال 90000 ریال
ناشر: کرگدن
650000 ریال
ناشر: کرگدن - 29 مهر، 1398
950000 ریال
پل آرتین بوغوسیان، سیدیاسر میردامادی (مترجم) پل آرتین بوغوسیان
ناشر: کرگدن - شهریور، 1395
200000 ریال 180000 ریال
لیندا زگزبسکی، امیر حسین خداپرست (مترجم) لیندا زگزبسکی
ناشر: کرگدن - 04 آذر، 1398
800000 ریال 720000 ریال
عادل زیادات، امیر محمد گمینی (مترجم) عادل زیادات
ناشر: کرگدن - 18 فروردین، 1398
400000 ریال
آدریان باردون، حسن امیری آرا (مترجم) آدریان باردون
ناشر: کرگدن - شهریور، 1395
220000 ریال
مقصود فراستخواه مقصود فراستخواه
ناشر: کرگدن - 04 آذر، 1398
550000 ریال 495000 ریال
استیون شیپن، یاسر خوشنویس (مترجم) استیون شیپن
ناشر: کرگدن - 14 مهر، 1398
500000 ریال 450000 ریال
تیموتی ویلیامسن، کامران شهبازی (مترجم) تیموتی ویلیامسن
ناشر: کرگدن - 19 فروردین، 1398
300000 ریال 270000 ریال
ریچارد رورتی، پاسکال آنژل، روح الله محمودی (مترجم) ریچارد رورتی
ناشر: کرگدن - 17 تیر، 1398
250000 ریال 225000 ریال
اسوالد هنفلینگ، امیر حسین خدا پرست (مترجم)، غزاله حجتی (مترجم) اسوالد هنفلینگ
ناشر: کرگدن - 04 آذر، 1398
550000 ریال 495000 ریال
هری جی فرانکفورت، ندا مسلمی (مترجم)، مریم هاشمی (مترجم) هری جی فرانکفورت
ناشر: کرگدن - شهریور، 1395
110000 ریال 99000 ریال
پرویز ضیا شهابی پرویز ضیا شهابی
ناشر: کرگدن - 18 تیر، 1398
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: کرگدن - اسفند، 1396
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: کرگدن - مرداد، 1397
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 48 مورد