ترتیب بر اساس:
مارشال بی. روزنبرگ، کامران رحیمیان (مترجم)، حسین شهرابی (ویراستار) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: کتاب آمه - 24 اردیبهشت 1400
300000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
مارشال روزنبرگ مارشال روزنبرگ
ناشر: کتاب آمه - 1398
540000 ریال
آنتونی وستون، کاوه بویری (مترجم)، ایل ناز جمشیدی (ویراستار)، نیاز یعقوبشاهی (ویراستار) آنتونی وستون
ناشر: کتاب آمه - 18 فروردین 1393
50000 ریال
حسن نراقی حسن نراقی
ناشر: کتاب آمه - 28 مهر 1393
380000 ریال
ناشر: کتاب آمه - 26 دی 1399
190000 ریال
ها-جون چنگ، مهرداد(خلیل) شهابی (مترجم)، میرمحمود نبوی (مترجم) ها-جون چنگ
ناشر: کتاب آمه - 1 خرداد 1392
1300000 ریال
ناشر: کتاب آمه - 23 اسفند 1390
480000 ریال
جرمی ریفکین، حسن مرتضوی (مترجم) جرمی ریفکین
ناشر: کتاب آمه - 12 بهمن 1390
560000 ریال
هاوارد زین هاوارد زین
ناشر: کتاب آمه - 3 آذر 1393
3850000 ریال
پیتر ورماس، پیتر کروس، ایبوون دو پونل، مارتین فرنسن، ویبو هاوکس، مصطفی تقوی (مترجم)، فرخ کاکائی (مترجم) پیتر ورماس
ناشر: کتاب آمه - 9 آبان 1391
750000 ریال
جوزف سی پیت، مصطفی تقوی (مترجم) جوزف سی پیت
ناشر: کتاب آمه - 22 مهر 1393
750000 ریال
ناشر: کتاب آمه - 29 اردیبهشت 1392
380000 ریال
ناشر: کتاب آمه - 5 دی 1391
600000 ریال
جان پرکینز، خلیل شهابی (مترجم)، محمود نبوی (مترجم) جان پرکینز
ناشر: کتاب آمه - 1 خرداد 1392
400000 ریال
گئو ویدن گرن، هوشنگ صادقی (مترجم) گئو ویدن گرن
ناشر: کتاب آمه - 25 تیر 1391
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 138 مورد