ترتیب بر اساس:
داود امیریان داود امیریان
ناشر: کتابستان معرفت - مرداد 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
امید کوره چی امید کوره چی
ناشر: کتابستان معرفت - آذر 1398
2470000 ریال 2223000 ریال
خوله حمدی، اسماء خواجه زاده (مترجم) خوله حمدی
ناشر: کتابستان معرفت - مهر 1402
2150000 ریال 1935000 ریال
اریک امانوئل اشمیت اریک امانوئل اشمیت
ناشر: کتابستان معرفت - آذر 1398
500000 ریال 450000 ریال
اکبر صحرایی اکبر صحرایی
ناشر: کتابستان معرفت - آذر 1397
1100000 ریال 990000 ریال
داود امیریان داود امیریان
ناشر: کتابستان معرفت - مرداد 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
سیدمهدی موسوی سیدمهدی موسوی
ناشر: کتابستان معرفت - بهمن 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
آنتوان دو سنت اگزوپری، معصومه صفایی راد (مترجم) آنتوان دو سنت اگزوپری
ناشر: کتابستان معرفت - مهر 1402
850000 ریال 765000 ریال
مظفر سالاری، رامین باباگل زاده (ویراستار) مظفر سالاری
ناشر: کتابستان معرفت - مرداد 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
زهرا بلنددوست، سفانه الهی (ویراستار)، مرتضی حاجیوند (ویراستار) زهرا بلنددوست
ناشر: کتابستان معرفت - خرداد 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
امید کوره چی امید کوره چی
ناشر: کتابستان معرفت - شهریور 1398
1350000 ریال 1215000 ریال
جلیل سامان، پروین قائمی (ویراستار) جلیل سامان
ناشر: کتابستان معرفت - مهر 1395
650000 ریال 585000 ریال
سیدمحمدعلی فتاح زاده سیدمحمدعلی فتاح زاده
ناشر: کتابستان معرفت - مرداد 1399
1050000 ریال 945000 ریال
جوا آدویچ جوا آدویچ
ناشر: کتابستان معرفت - تیر 1397
1150000 ریال 1035000 ریال
مهدی دریاب مهدی دریاب
ناشر: کتابستان معرفت - بهمن 1398
350000 ریال 315000 ریال
نمایش 1 - 15 از 230 مورد