ترتیب بر اساس:
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - 8 شهریور 1400
850000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
منوچهر محسنی منوچهر محسنی
ناشر: طهوری - 28 تیر 1399
830000 ریال
تامارا تالبوت رایس، رقیه بهزادی (مترجم) تامارا تالبوت رایس
ناشر: کتابخانه طهوری - 8 آبان 1388
750000 ریال
منوچهر محسنی منوچهر محسنی
ناشر: طهوری - 5 تیر 1399
1100000 ریال 935000 ریال
منوچهر محسنی منوچهر محسنی
ناشر: کتابخانه طهوری - 9 آذر 1401
1150000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - 31 شهریور 1399
630000 ریال
سیدجعفر سجادی، صادق سجادی (ویراستار) سیدجعفر سجادی
ناشر: کتابخانه طهوری - 21 تیر 1393
470000 ریال
میرچا الیاده میرچا الیاده
ناشر: طهوری - 8 خرداد 1398
680000 ریال
کارل یاسپرس، میرعبدالحسین نقیب زاده (مترجم) کارل یاسپرس
ناشر: کتابخانه طهوری - 10 دی 1390
850000 ریال
ناشر: طهوری - 1 اردیبهشت 1394
450000 ریال
عزیزالدین بن محمد نسفی، هانری کوربن(مقدمه) عزیزالدین بن محمد نسفی
ناشر: طهوری، انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران - 24 آذر 1398
2350000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: طهوری - 23 دی 1398
750000 ریال
ناشر: کتابخانه طهوری - 2 دی 1391
950000 ریال
روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی، محمدعلی امیرمعزی (مترجم) روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی
ناشر: طهوری، انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران - 20 آبان 1399
2250000 ریال
محمدبن اسحق ابن ندیم، محسن ابوالقاسمی (مترجم) محمدبن اسحق ابن ندیم
ناشر: کتابخانه طهوری - 28 دی 1390
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 140 مورد