ترتیب بر اساس:
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 1399
140000 ریال 105000 ریال
ناشر: کتاب گوهریان - مهر، 1395
145000 ریال
صادق خسرونژاد (مترجم)، شهرزاد فتوحی (مترجم)، مهین خالصی (گردآورنده) صادق خسرونژاد (مترجم)
ناشر: کتاب گوهریان - 28 اردیبهشت، 1392
145000 ریال
مهین خالصی (مترجم)، صادق خسرونژاد (مترجم) مهین خالصی (مترجم)
ناشر: کتاب گوهریان - 02 بهمن، 1391
135000 ریال
استوارت آر. لیواین، فرزین بختی (مترجم)، میرمحمدولی مجدتیموری (زیرنظر)، محمدابراهیم گوهریان (زیرنظر) استوارت آر. لیواین
ناشر: کتاب گوهریان - 04 تیر، 1392
محمدابراهیم گوهریان، فاطمه نورانی محمدابراهیم گوهریان
ناشر: کتاب گوهریان - 12 اسفند، 1393
250000 ریال
ناشر: کتاب گوهریان - مهر، 1395
135000 ریال
گری مورش، دین نلسون، محمدنقی عزیزی (مترجم)، محمد مجد (ویراستار) گری مورش
ناشر: کتاب گوهریان - 08 مهر، 1393
135000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد