ترتیب بر اساس:
سیداحمدرضا مدینه سیداحمدرضا مدینه
ناشر: کانون پژوهش - 30 آذر 1399
2300000 ریال 2070000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
ایمان محمدی ده چشمه، مارکو فردیانی، محمد صفایی راد ایمان محمدی ده چشمه
ناشر: کانون پژوهش - 21 بهمن 1402
2900000 ریال 2610000 ریال
داود متولی زاده نائینی داود متولی زاده نائینی
ناشر: کانون پژوهش - 1388
68000 ریال
حسن نریمانی (تدوین) حسن نریمانی (تدوین)
ناشر: کانون پژوهش - 3 اسفند 1393
150000 ریال
ناشر: کانون پژوهش - 8 شهریور 1393
900000 ریال
ساناز سمیعی ساناز سمیعی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، کانون پژوهش، لیالی، علم آفرین، دکتر باهر، دارالبشارت، پگاسوس، شکیب گستر - 1387
4000 ریال
ناشر: کانون پژوهش - 11 اردیبهشت 1390
60000 ریال
جان گری، طوبی یکتایی (مترجم) جان گری
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، کانون پژوهش - 15 دی 1389
32000 ریال
محمدرضا نگهداری (مترجم)، علی قانعی (مترجم) محمدرضا نگهداری (مترجم)
ناشر: کانون پژوهش - 30 آذر 1388
55000 ریال
ناشر: کانون پژوهش - 25 فروردین 1389
66000 ریال
علی نظری مومن آبادی علی نظری مومن آبادی
ناشر: کانون پژوهش - 21 آذر 1390
30000 ریال
علیرضا احدی (گردآورنده) علیرضا احدی (گردآورنده)
ناشر: کانون پژوهش - 24 اسفند 1390
35000 ریال
علیرضا احدی (به اهتمام)، موسسه فرهنگی جامع اصفهان (تهیه و تنظیم) علیرضا احدی (به اهتمام)
ناشر: کانون پژوهش - 24 اسفند 1390
35000 ریال
حسین رضایی، الهه حاجی حسینی (ویراستار) حسین رضایی
ناشر: کانون پژوهش - 30 بهمن 1391
25000 ریال
علی نظری مومن آبادی رفسنجانی علی نظری مومن آبادی رفسنجانی
ناشر: کانون پژوهش - تیر 1396
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 258 مورد