ترتیب بر اساس:
داود محمدی فرد، نوشین زندجو (طراح) داود محمدی فرد
ناشر: چاپار، لنجوان - 21 دی 1392
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
لیند هولبچ، نایجل اسپرینگیت، امیرهوشنگ حیدری (مترجم) لیند هولبچ
ناشر: چاپار - 22 آبان 1398
400000 ریال 340000 ریال
اسکات مورای اسکات مورای
ناشر: چاپار، آتی نگر - آبان 1395
230000 ریال 207000 ریال
مجید عبداللهی مجید عبداللهی
ناشر: چاپار، اساطیر پارسی - 6 تیر 1396
700000 ریال 630000 ریال
محمدرضا داورپناه، معصومه آرمیده محمدرضا داورپناه
ناشر: چاپار، دبیزش - 31 خرداد 1391
400000 ریال
عبدالله عبداللهی، جعفر جوان عبدالله عبداللهی
ناشر: چاپار - 1 خرداد 1389
120000 ریال
ناشر: چاپار - 30 آذر 1388
100000 ریال
مهشید التماسی مهشید التماسی
ناشر: چاپار، اساطیر پارسی - 1399
250000 ریال
ناشر: چاپار - 1 خرداد 1389
120000 ریال
محمود بابائی محمود بابائی
ناشر: چاپار، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران - 29 تیر 1389
200000 ریال
کریستین فوکس، مهدی شقاقی (مترجم) کریستین فوکس
ناشر: چاپار، شناسه - 29 مرداد 1393
250000 ریال
کیث جانسون، زهرا محمودزاده (مترجم) کیث جانسون
ناشر: چاپار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - مرداد 1395
400000 ریال
ناشر: چاپار - 11 خرداد 1387
500000 ریال
مارسل دانسی، گودرز میرانی (مترجم)، بهزاد دوران (مترجم) مارسل دانسی
ناشر: چاپار، آنیسه نما (وابسته به موسسه فرهنگی هنری آنیسه نما) - 7 خرداد 1387
100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 401 مورد