ترتیب بر اساس:
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش دانشگاهیان (گزینه های برتر) - اسفند 1395
280000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش دانشگاهیان (گزینه های برتر) - 28 بهمن 1393
160000 ریال
براتعلی مشهدی تقی، محمدرضا رعیتی (ویراستار) براتعلی مشهدی تقی
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 28 آبان 1391
150000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش دانشگاهیان (گزینه های برتر) - 13 اسفند 1393
130000 ریال
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 19 اسفند 1392
200000 ریال
حامد پرتقالی، مسعود عبدالحمیدی، علی صادقیان (ویراستار) حامد پرتقالی
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 10 آبان 1391
150000 ریال
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 1393
110000 ریال
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 23 آذر 1392
230000 ریال
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 1 دی 1392
130000 ریال
حسن ذاکری، ناصر خسروآبادی، رضا بنی عامریان، کاظم شاه ملکی، حسین لقمانی حسن ذاکری
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 18 اسفند 1392
220000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش دانشگاهیان (گزینه های برتر) - اسفند 1395
170000 ریال
ناشر: پیش دانشگاهیان گزینه های برتر - 23 آبان 1391
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 225 مورد