ترتیب بر اساس:
الکزاندر روزنبرگ، پریسا صادقیه (مترجم) الکزاندر روزنبرگ
ناشر: پیام امروز - 27 بهمن 1392
170000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: پیام امروز - آبان 1396
190000 ریال
جان رونالدروئل تالکین، فرهاد سیدلو (مترجم) جان رونالدروئل تالکین
ناشر: پیام امروز، هستان - 14 آذر 1386
35000 ریال
ناشر: پیام امروز - 4 آبان 1390
50000 ریال
ژان پیر داوید، آذر محمودی (مترجم)، عقاب علی احمدی (ویراستار) ژان پیر داوید
ناشر: پیام امروز - 12 اسفند 1391
220000 ریال
ناشر: پیام امروز - 24 مهر 1398
600000 ریال
ویلیام چیتیک، هوشمند دهقان ویلیام چیتیک
ناشر: پیام امروز - 1393
100000 ریال
جان ارنست اشتاین بک، نصرت الله مهرگان (مترجم) جان ارنست اشتاین بک
ناشر: پیام امروز - 14 فروردین 1384
110000 ریال
فارست کارتر، ژاله مساعد (مترجم) فارست کارتر
ناشر: پیام امروز - 31 خرداد 1393
120000 ریال
جبران خلیل جبران، مصطفی کمالجو (مترجم)، حمیدرضا مشایخی (ویراستار) جبران خلیل جبران
ناشر: پیام امروز - 23 مرداد 1390
18000 ریال
هاینریش بل، ناتالی چوبینه (مترجم) هاینریش بل
ناشر: پیام امروز، سپیده سحر - 8 اردیبهشت 1388
145000 ریال
میخائیل نعیمه، حسن گودرزی لمراسکی (مترجم)، معصومه محمودی (ویراستار) میخائیل نعیمه
ناشر: پیام امروز - 31 خرداد 1393
35000 ریال
کارن سالمنسون، رویا منجم (مترجم) کارن سالمنسون
ناشر: پیام امروز، نشر کتاب مس - 2 بهمن 1387
70000 ریال
مارسل پروست مارسل پروست
ناشر: پیام امروز - آبان 1397
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 75 مورد