ترتیب بر اساس:
مایکل آلن گیلسپی مایکل آلن گیلسپی
ناشر: پگاه روزگار نو - 5 مرداد 1398
1950000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 26 مهر 1402
450000 ریال
آلبرت او. هیرشمن، محمدرضا فرهادی پور (مترجم) آلبرت او. هیرشمن
ناشر: پگاه روزگار نو - 27 مهر 1399
390000 ریال
اشتفان کاوفر، آنتونی چمرو، ناصر مومنی (مترجم) اشتفان کاوفر
ناشر: پگاه روزگار نو - 27 مهر 1399
990000 ریال
هانس گئورگ گادامر هانس گئورگ گادامر
ناشر: پگاه روزگار نو - 12 مرداد 1400
950000 ریال
ترنس بال ترنس بال
ناشر: پگاه روزگار نو - 17 شهریور 1400
1200000 ریال
منوچهر آشتیانی منوچهر آشتیانی
ناشر: پگاه روزگار نو - 27 مهر 1399
790000 ریال
فردریک اسونوس، ناصر مومنی (مترجم) فردریک اسونوس
ناشر: پگاه روزگار نو - 3 مرداد 1400
1050000 ریال
بیورن هتنه، محمدمهدی دهدار (مترجم) بیورن هتنه
ناشر: پگاه روزگار نو - 10 مرداد 1400
690000 ریال
رضا داوری اردکانی رضا داوری اردکانی
ناشر: پگاه روزگار نو - 25 آذر 1400
790000 ریال
ناشر: پگاه روزگار نو - 29 آذر 1401
1500000 ریال
جانی واتیمو، کاوه حسین زاده راد (مترجم) جانی واتیمو
ناشر: پگاه روزگار نو - 25 خرداد 1398
220000 ریال
مارتین هایدگر، مهدی نصر (مترجم) مارتین هایدگر
ناشر: پگاه روزگار نو - 27 مهر 1399
770000 ریال
چارلز تیلور چارلز تیلور
ناشر: پگاه روزگار نو - 13 تیر 1401
4200000 ریال
فردریش ویلهلم فون هرمان، احسان پویافر (مترجم) فردریش ویلهلم فون هرمان
ناشر: پگاه روزگار نو - 3 آبان 1400
950000 ریال
ناشر: پگاه روزگار نو - 29 خرداد 1398
130000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد