ترتیب بر اساس:
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 7 خرداد 1384
14000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
نورمن فرکلاف، فاطمه شایسته پیران (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار)، مهران مهاجر (ویراستار) نورمن فرکلاف
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 4 خرداد 1390
40000 ریال
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 21 مرداد 1391
150000 ریال
تون آدریانوس فان دایک، پیروز ایزدی (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار)، مهران مهاجر (ویراستار) تون آدریانوس فان دایک
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - 30 فروردین 1390
50000 ریال
وحید خاشعی وحید خاشعی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 21 مرداد 1391
200000 ریال
علی غلامی، محمدرضا موسوی (ویراستار) علی غلامی
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع) - 28 اردیبهشت 1399
520000 ریال
محمدرضا موسوی (ویراستار)، اصغر افتخاری (محقق) محمدرضا موسوی (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع) - 8 آبان 1391
107000 ریال
خیام عزیزی مهر (به اهتمام) خیام عزیزی مهر (به اهتمام)
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - شهریور 1397
130000 ریال
جیم مک گوییگان، سجاد علیزاده (مترجم) جیم مک گوییگان
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - شهریور 1397
300000 ریال
حسین عبدالرووف، محمود کریمی (مترجم) حسین عبدالرووف
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - شهریور 1397
410000 ریال
مهرداد عربستانی مهرداد عربستانی
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - دی 1397
230000 ریال
جان تی. جاست، جیم سیدانیوس، محمدرضا جلالی (مترجم) جان تی. جاست
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 20 خرداد 1398
750000 ریال
علی بختیاری زاده (مترجم) علی بختیاری زاده (مترجم)
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 21 مرداد 1391
150000 ریال
جان کری، علی اکبر قاضی زاده (مترجم) جان کری
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها - 29 بهمن 1391
50000 ریال
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - شهریور 1397
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 428 مورد