ترتیب بر اساس:
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 28 مرداد 1400
660000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 13 تیر 1400
400000 ریال 360000 ریال
مسعود آذربایجانی، سیدمهدی موسوی اصل مسعود آذربایجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 22 مرداد 1400
460000 ریال 414000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 12 آبان 1399
600000 ریال 500000 ریال
محمد کاویانی، علی احمد پناهی محمد کاویانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 6 دی 1399
720000 ریال 648000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 23 مرداد 1398
600000 ریال
محمدتقی ایمان محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 3 مهر 1399
420000 ریال 378000 ریال
محمدسهیل طقوش، حجت الله جودکی (مترجم)، رسول جعفریان (ویراستار) محمدسهیل طقوش
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 12 اردیبهشت 1399
400000 ریال 360000 ریال
ماریو بونژه، روبن آردیلا، محمدجواد زارعان (مترجم) ماریو بونژه
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 18 بهمن 1399
1520000 ریال 1368000 ریال
محمدرضا سالاری فر محمدرضا سالاری فر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 30 شهریور 1399
480000 ریال
اسماعیل احمد یاغی اسماعیل احمد یاغی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 11 شهریور 1400
480000 ریال 432000 ریال
مسعود آذربایجانی، محمدصادق شجاعی مسعود آذربایجانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 4 اردیبهشت 1399
600000 ریال 540000 ریال
محمدتقی تبیک، اکبر عباسی، سیدمهدی موسوی اصل، محمدرضا سالاری فر، مسعود آذربایجانی، محمد کاویانی، سیدمحمد غروی(زیرنظر) محمدتقی تبیک
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 26 آذر 1398
700000 ریال
محمود رجبی محمود رجبی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 19 شهریور 1399
415000 ریال 373500 ریال
حمید زارع حمید زارع
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 12 آبان 1398
280000 ریال 252000 ریال
سیدمحمود طیب حسینی سیدمحمود طیب حسینی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران - 29 دی 1400
590000 ریال 531000 ریال
نمایش 1 - 15 از 500 مورد