ترتیب بر اساس:
پاملا کوتریل، سو جکسون، گیل لدربای، محمد صفار (مترجم)، کرم حبیب پور کتابی (مترجم) پاملا کوتریل
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1396
250000 ریال 225000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
فردریک بارت، مهسا شیخان (مترجم) فردریک بارت
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 25 آبان 1398
380000 ریال 342000 ریال
رضا ماحوزی رضا ماحوزی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 2 اسفند 1399
360000 ریال 324000 ریال
آلیستون لی پوینتون، کیت پوینتون، حسن چاوشیان (مترجم) آلیستون لی پوینتون
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1391
101000 ریال
سرینیواس ملکوت، اچ.لسلی استیوس، شعبانعلی بهرامپور (مترجم) سرینیواس ملکوت
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1396
2660000 ریال
خسرو باقری، طیبه توسلی (باهمکاری)، نرگس سجادیه (باهمکاری) خسرو باقری
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1394
208000 ریال
عماد افروغ عماد افروغ
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1396
260000 ریال
هری آر لوئیس هری آر لوئیس
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1396
620000 ریال
اریک دبلیو رودنبولر، عبدالله گیویان (مترجم)، ابراهیم حقیقی (ویراستار) اریک دبلیو رودنبولر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 6 مهر 1390
150000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1396
320000 ریال
میشل فوکو، یحیی امامی (مترجم) میشل فوکو
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 28 آذر 1389
2650000 ریال
مایکل رووت، محمد شجاعیان (مترجم) مایکل رووت
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 21 شهریور 1389
65000 ریال
کریس بارکر، پل ویلیس (مقدمه) کریس بارکر
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1396
2480000 ریال
عباس کاظمی (به اهتمام) عباس کاظمی (به اهتمام)
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1396
280000 ریال
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - تیر 1396
1000000 ریال
نمایش 1 - 15 از 365 مورد