ترتیب بر اساس:
ناشر: پرستاران جوان - بهمن 1391
215000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
مریم جغتایی، افسانه نوائیان مریم جغتایی
ناشر: پرستاران جوان - بهمن 1391
40000 ریال
ناشر: پرستاران جوان - مرداد 1395
80000 ریال
لسلی استگر، روشنک نوری (مترجم) لسلی استگر
ناشر: پرستاران جوان - مرداد 1397
250000 ریال
مهدی بکائیان مهدی بکائیان
ناشر: پرستاران جوان - مهر 1397
105000 ریال
حمید بزازکاهانی (مترجم)، علی عباس پور (مترجم)، محمد زارعی (مترجم) حمید بزازکاهانی (مترجم)
ناشر: پرستاران جوان - اردیبهشت 1391
95000 ریال
محمد زارعی، هدا ندایی اسکویی محمد زارعی
ناشر: پرستاران جوان - آبان 1393
150000 ریال
زینب سیدنژاد، مهناز طاوسی (تصویرگر) زینب سیدنژاد
ناشر: پرستاران جوان - شهریور 1391
10000 ریال
ناشر: پرستاران جوان، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد، معاونت آموزشی - آبان 1391
39500 ریال
واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده (تهیه و تنظیم) واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده (تهیه و تنظیم)
ناشر: پرستاران جوان - شهریور 1391
سیدسجاد موسوی سیدسجاد موسوی
ناشر: پرستاران جوان - آذر 1392
80000 ریال
ناهید بلبل حقیقی، گیتی آتش سخن ناهید بلبل حقیقی
ناشر: پرستاران جوان - آذر 1394
400000 ریال
علی اکبر هاشمی جواهری، مینا خدائی، مهدی صابری علی اکبر هاشمی جواهری
ناشر: پرستاران جوان - اردیبهشت 1391
27000 ریال
فاطمه علی اکبری، زینب همتی فاطمه علی اکبری
ناشر: پرستاران جوان - اردیبهشت 1391
135000 ریال
نمایش 1 - 15 از 206 مورد