ترتیب بر اساس:
هنری مینتزبرگ، بروس آلسترند، جوزف لمپل، محمود احمدپورداریانی (مترجم) هنری مینتزبرگ
ناشر: پردیس 57 - 23 بهمن 1384
43000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
شکوه السادات بنی جمالی، حسن احدی شکوه السادات بنی جمالی
ناشر: پردیس 57 - 27 آبان 1385
35000 ریال
ناشر: پردیس 57 - 15 آبان 1385
35000 ریال
محمود احمدپورداریانی، عباس مظاهری (ویراستار)، هیبت الله باقری (ویراستار) محمود احمدپورداریانی
ناشر: پردیس 57 - 4 تیر 1386
40000 ریال
احمدعلی امامی افشار (گردآورنده) احمدعلی امامی افشار (گردآورنده)
ناشر: پردیس 57 - 5 تیر 1384
25000 ریال
حسن انوری (مقدمه)، زین العابدین موتمن (گردآورنده)، جعفر شعار (گردآورنده) حسن انوری (مقدمه)
ناشر: پردیس 57 - 28 آبان 1386
45000 ریال
بهمن میرهادی بهمن میرهادی
ناشر: پردیس 57 - 1381
13800 ریال
Bahman Mirhadi Bahman Mirhadi
ناشر: پردیس 57 - 1381
Bahram Mirhadi Bahram Mirhadi
ناشر: پردیس 57 - 1381
ناشر: پردیس 57 - 10 اردیبهشت 1384
65000 ریال
حسن احدی حسن احدی
ناشر: پردیس 57 - 18 اردیبهشت 1385
31500 ریال
تی.آر. بهانوت، علاء الدین ملکی (مترجم) تی.آر. بهانوت
ناشر: پردیس 57 - 3 مرداد 1385
13000 ریال
کانون سپهر اندیشه (تهیه و تنظیم) کانون سپهر اندیشه (تهیه و تنظیم)
ناشر: پردیس 57 - 21 مرداد 1387
بهروز اسفندیاری بهروز اسفندیاری
ناشر: مهر مانا، چاپ و نشر بنیاد - شهریور 1395
25000 ریال
حسین ابوالحسنی، مهدی بهشتیان، عباس مظاهری (ویراستار)، مسعود حجاریان کاشانی (مقدمه) حسین ابوالحسنی
ناشر: پردیس 57 - 9 شهریور 1384
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد