ترتیب بر اساس:
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: پردیس دانش - 24 آذر 1393
1250000 ریال 1125000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
مارک یارنل، رنه ریدیارنل، پرستو شوکتی ماسوله (مترجم)، مسعود عوض خانی (مترجم)، بردیا شاهمرادی (ویراستار) مارک یارنل
ناشر: پردیس دانش - 1393
1850000 ریال 1665000 ریال
آنگوس جلاتلی، اسکار زارات، عبدالرحمن نجل رحیم (مترجم) آنگوس جلاتلی
ناشر: شیرازه، پردیس دانش - 29 اردیبهشت 1392
350000 ریال 315000 ریال
دیلن اونز، نورالدین رحمانیان (مترجم) دیلن اونز
ناشر: پردیس دانش - 25 بهمن 1393
600000 ریال 540000 ریال
ضیاءالدین سردار، آرام قریب (مترجم) ضیاءالدین سردار
ناشر: پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 6 اردیبهشت 1394
350000 ریال 315000 ریال
ریچارددین جنکینز، تورج یاراحمدی (مترجم) ریچارددین جنکینز
ناشر: پردیس دانش - 7 خرداد 1391
250000 ریال 225000 ریال
نایجل بنسون، نورالدین رحمانیان (مترجم) نایجل بنسون
ناشر: پردیس دانش - 8 اسفند 1389
350000 ریال 315000 ریال
ضیاءالدین سردار، ابراهیم اسکافی (مترجم)، بورین وان لون (طراح) ضیاءالدین سردار
ناشر: پردیس دانش - 23 اسفند 1391
350000 ریال 315000 ریال
پیر اوبرلینگ، فرهاد طیبی پور (مترجم) پیر اوبرلینگ
ناشر: پردیس دانش - 1393
600000 ریال 540000 ریال
برایان کلگ، ابراهیم اسکافی (مترجم) برایان کلگ
ناشر: پردیس دانش - 6 مرداد 1394
600000 ریال 540000 ریال
تام وینتی، الیور پو(طراح) تام وینتی
ناشر: پردیس دانش - بهمن 1394
600000 ریال 540000 ریال
هاوارد کی گیل، الکس کول، علی معظمی جهرمی (مترجم) هاوارد کی گیل
ناشر: پردیس دانش - 4 دی 1391
600000 ریال 540000 ریال
جف کالینز، علی سپهران (مترجم) جف کالینز
ناشر: پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 1 اردیبهشت 1394
350000 ریال 315000 ریال
جان ماهر، شکوفه محمدی شیرمحله (مترجم) جان ماهر
ناشر: پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه کتاب - 1 اردیبهشت 1394
600000 ریال 540000 ریال
دیوید اورل، ابوالفضل حاجی زادگان (مترجم)، بورین وان لون (طراح) دیوید اورل
ناشر: پردیس دانش - 17 تیر 1393
600000 ریال 540000 ریال
نمایش 1 - 15 از 243 مورد