ترتیب بر اساس:
حسین صفا (شاعر) حسین صفا (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - 8 بهمن 1393
150000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
حسین زحمت کش(شاعر) حسین زحمت کش(شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - 17 اردیبهشت 1398
140000 ریال
نجمه زارع(شاعر) نجمه زارع(شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - 9 اردیبهشت 1398
180000 ریال
سید محمد امین جعفری (شاعر) سید محمد امین جعفری (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - 17 اسفند 1392
60000 ریال
عبدالجبار کاکایی (شاعر) عبدالجبار کاکایی (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - بهمن 1395
103000 ریال
ارنست همینگوی ارنست همینگوی
ناشر: پایتخت - 26 اسفند 1397
120000 ریال
میلاد تهرانی (شاعر) میلاد تهرانی (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - 1392
60000 ریال
حمید چشم آور (شاعر) حمید چشم آور (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - 30 دی 1392
40000 ریال
علی کریمی کلایه (شاعر) علی کریمی کلایه (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - مرداد 1394
73000 ریال
شمیلا شهرابی (شاعر) شمیلا شهرابی (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - شهریور 1395
80000 ریال
میخوش ولی زاده (شاعر) میخوش ولی زاده (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - تیر 1394
80000 ریال
سیدمحمد کاظمی (شاعر) سیدمحمد کاظمی (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - آذر 1394
73000 ریال
ناشر: نشر شانی، پایتخت - تیر 1394
80000 ریال
علی ولی اللهی (شاعر) علی ولی اللهی (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - خرداد 1394
80000 ریال
مینا هاشمی (شاعر) مینا هاشمی (شاعر)
ناشر: نشر شانی، پایتخت - شهریور 1395
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 295 مورد