ترتیب بر اساس:
فرانسوا توال، کتایون باصر (مترجم) فرانسوا توال
ناشر: ویستار - 8 آذر 1384
1000000 ریال 900000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: ویستار - 2 تیر 1387
900000 ریال 810000 ریال
ناتالی گلدبرگ ناتالی گلدبرگ
ناشر: ویستار - 24 اسفند 1393
1100000 ریال 990000 ریال
محمدعلی مختاری اردکانی (مترجم)، ژان دولیل (ویراستار)، جان همبلی (ویراستار)، جفری کبی (ویراستار)، سوالن رایت (ویراستار)، هانلورلی پانکه (ویراستار)، مونیک کذمیه (ویراستار) محمدعلی مختاری اردکانی (مترجم)
ناشر: ویستار - 1386
650000 ریال 585000 ریال
ادوارد سعید ادوارد سعید
ناشر: ویستار - 12 آذر 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
جاناتان گرین، محمدعلی مختاری اردکانی (مترجم) جاناتان گرین
ناشر: ویستار - 14 آذر 1386
1100000 ریال 990000 ریال
مسعود امینی مسعود امینی
ناشر: ویستار - 1385
650000 ریال 585000 ریال
ماریان ویلیامسن، نوشین ریشهری (مترجم) ماریان ویلیامسن
ناشر: ویستار - 1386
600000 ریال 540000 ریال
ابوالفضل کمالی (شاعر) ابوالفضل کمالی (شاعر)
ناشر: ویستار - دی 1394
80000 ریال 72000 ریال
ناشر: ویستار - 3 اردیبهشت 1391
1800000 ریال 1620000 ریال
فرخنده حاجی زاده (شاعر) فرخنده حاجی زاده (شاعر)
ناشر: ویستار - مرداد 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
عمران صلاحی عمران صلاحی
ناشر: ویستار - 2 تیر 1387
500000 ریال
علی باباچاهی علی باباچاهی
ناشر: ویستار - 1386
800000 ریال
علی اکبر شکارچی علی اکبر شکارچی
ناشر: ویستار - 1 آذر 1391
125000 ریال
علی باباچاهی علی باباچاهی
ناشر: ویستار - 1381
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 42 مورد