ترتیب بر اساس:
دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده) دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - آبان 1402
700000 ریال 630000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده) دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان(تهیه کننده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - آبان 1402
900000 ریال 810000 ریال
محمدعلی عبدی، سیما مهدی زادگان، فرزانه کردی محمدعلی عبدی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - اسفند 1390
180000 ریال 162000 ریال
الهام ضابطیان طرقی الهام ضابطیان طرقی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - دی 1397
140000 ریال 126000 ریال
محمدحسین ماجدی اردکانی محمدحسین ماجدی اردکانی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - آبان 1393
25000 ریال 22500 ریال
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار امیرمازیار رئیس قاسمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
50000 ریال 45000 ریال
عباسعلی تسنیمی، علی معصومی (باهمکاری) عباسعلی تسنیمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - دی 1384
80000 ریال 72000 ریال
کمیته تدوین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (تدوین) کمیته تدوین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (تدوین)
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1376
وضعیت: دست دوم (خوب)
5000 ریال 4500 ریال
نرمین سید عسگری نرمین سید عسگری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1370
وضعیت: دست دوم (خوب)
20000 ریال 0 ریال
آسکو ساریا، ارکی وسیکاری، جعفر سبحانی (مترجم) آسکو ساریا
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - دی 1389
80000 ریال 72000 ریال
اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، فریدون سینائیان اسماعیل فرزانگان
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آذر 1389
45000 ریال 40500 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مهر 1390
25000 ریال 22500 ریال
حمیدرضا اشرفی، علیرضا پورخورشیدی، علی اکبر رمضانیانپور حمیدرضا اشرفی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1390
30000 ریال 27000 ریال
فریدون سینائیان، حسین میرزایی علویجه، اسماعیل فرزانگان، امیرسعید سلامت فریدون سینائیان
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - دی 1390
27000 ریال 24300 ریال
اسماعیل فرزانگان (تهیه کننده)، حسین میرزایی علویجه (تهیه کننده)، فریدون سینائیان (تهیه کننده) اسماعیل فرزانگان (تهیه کننده)
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - دی 1390
50000 ریال 45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 670 مورد