ترتیب بر اساس:
گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده) گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده)
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - اردیبهشت، 1397
150000 ریال
گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده) گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده)
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - اردیبهشت، 1397
150000 ریال
گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده) گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده)
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - اردیبهشت، 1397
150000 ریال
گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده) گروه پژوهشی موسسه مدیریت دانش شباک (گردآورنده)
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - اردیبهشت، 1397
150000 ریال
علیرضا لرک، سمیرا ابراهیمی، امید خبیری علیرضا لرک
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - دی، 1397
300000 ریال
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 08 اسفند، 1397
300000 ریال
مجتبی دهدار مجتبی دهدار
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 08 اسفند، 1397
300000 ریال
فرناز کامرانزاد، عطیه محسنی، مهدی زارع فرناز کامرانزاد
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 04 خرداد، 1398
300000 ریال
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 22 تیر، 1398
180000 ریال
جان توکی، بهمن رحمتی (مترجم) جان توکی
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 22 تیر، 1398
200000 ریال
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 30 تیر، 1398
250000 ریال
یوجنیهوس کلیویکاس، سارا سادات بنی هاشمی (مترجم) یوجنیهوس کلیویکاس
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 22 تیر، 1398
300000 ریال
ماریوس مالس زاک، پیوتر زاسکورسکی، محدثه ملائی (مترجم) ماریوس مالس زاک
ناشر: هنر و علوم دانشگاهی - 22 تیر، 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد