ترتیب بر اساس:
مهربان شاهی (مترجم)، فرید خرمی (مترجم)، اسماعیل فاضل (مترجم)، مرجان جعفرزاده (مترجم)، امیرمحسن رضاپور (ویراستار) مهربان شاهی (مترجم)
ناشر: همگامان چاپ - 22 اسفند، 1386
داریوش ناصری نژاد، امیرمحسن رضاپور (ویراستار) داریوش ناصری نژاد
ناشر: همگامان چاپ - 27 خرداد، 1387
30000 ریال
نیلسن تور، محمدعلی قرائت (مترجم)، لیلا عیدی (مترجم)، مجتبی صفایی (مترجم) نیلسن تور
ناشر: همگامان چاپ - 27 بهمن، 1386
رجبعلی فراز رجبعلی فراز
ناشر: همگامان چاپ - 25 آذر، 1387
18000 ریال
تیمور آقاملایی، امیرمحسن رضاپور (ویراستار)، فضل الله غفرانی پور (زیرنظر) تیمور آقاملایی
ناشر: همگامان چاپ - 11 آبان، 1387
50000 ریال
علی بالائی لنگرودی علی بالائی لنگرودی
ناشر: همگامان چاپ - 02 خرداد، 1388
18000 ریال
ناصر وحدتی ناصر وحدتی
ناشر: همگامان چاپ - 11 اردیبهشت، 1391
40000 ریال
رنه والتر، برنارد هوریت، والمار ایسلر، پیر هوا، دفتر فنی مهندسان مشاور ایران استن (مترجم)، ایرج فرخو (ویراستار) رنه والتر
ناشر: همگامان چاپ - 27 مهر، 1390
120000 ریال
برنهارد گولر، دفتر فنی مهندسان مشاور ایران استن (مترجم) برنهارد گولر
ناشر: همگامان چاپ - 22 اسفند، 1390
85000 ریال
فرزاد رحیمی فرزاد رحیمی
ناشر: همگامان چاپ - 21 خرداد، 1391
300000 ریال
ناشر: همگامان چاپ - 24 مهر، 1391
140000 ریال
عبدالرضا طهرانچی عبدالرضا طهرانچی
ناشر: همگامان چاپ - 24 مهر، 1391
150000 ریال
عبدالرضا طهرانچی، بهناز فرنام عبدالرضا طهرانچی
ناشر: همگامان چاپ - 01 آذر، 1391
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد