ترتیب بر اساس:
ویلیام انگدال، ابراهیم شایان (مترجم) ویلیام انگدال
ناشر: همگامان چاپ، کتاب رود - خرداد، 1397
350000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
100000 ریال 75000 ریال
بسل ون درکولک، ابراهیم شایان (مترجم) بسل ون درکولک
ناشر: همگامان چاپ، کتاب رود - 06 شهریور، 1398
850000 ریال
مرتضی مجیدی آشتیانی مرتضی مجیدی آشتیانی
ناشر: همگامان چاپ - 1381
6500 ریال
هری پالمر، مهناز خادم پور هری پالمر
ناشر: همگامان چاپ - 1381
14500 ریال
فرحناز صادقی، مرتضی مجیدی آشتیانی فرحناز صادقی
ناشر: همگامان چاپ - 1382
10000 ریال
حیدرعلی داوری، امیرمحسن رضاپور حیدرعلی داوری
ناشر: همگامان چاپ - 1383
13500 ریال
علیرضا مویدی، امیرمحسن رضاپور (ویراستار) علیرضا مویدی
ناشر: همگامان چاپ - 31 خرداد، 1384
9000 ریال
امیرمحسن رضاپور، امید صفا، مریم افشارخاص (ویراستار) امیرمحسن رضاپور
ناشر: همگامان چاپ - 01 آذر، 1384
محمدابراهیم بابایی محمدابراهیم بابایی
ناشر: همگامان چاپ - 02 دی، 1385
38000 ریال
متیو مکی، آلمادخت مزینانی (مترجم)، اطلس تربتی (مترجم)، اکبر کوچ نژاد (ویراستار) متیو مکی
ناشر: همگامان چاپ - 01 اردیبهشت، 1386
15000 ریال
شهرام زارع، نسرین داوری دولت آبادی، مهربان شاهی، امیرمحسن رضاپور (ویراستار) شهرام زارع
ناشر: همگامان چاپ - 02 اسفند، 1385
مهربان شاهی (مترجم)، فرید خرمی (مترجم)، اسماعیل فاضل (مترجم)، مرجان جعفرزاده (مترجم)، امیرمحسن رضاپور (ویراستار) مهربان شاهی (مترجم)
ناشر: همگامان چاپ - 22 اسفند، 1386
داریوش ناصری نژاد، امیرمحسن رضاپور (ویراستار) داریوش ناصری نژاد
ناشر: همگامان چاپ - 27 خرداد، 1387
30000 ریال
نیلسن تور، محمدعلی قرائت (مترجم)، لیلا عیدی (مترجم)، مجتبی صفایی (مترجم) نیلسن تور
ناشر: همگامان چاپ - 27 بهمن، 1386
رجبعلی فراز رجبعلی فراز
ناشر: همگامان چاپ - 25 آذر، 1387
18000 ریال
نمایش 1 - 15 از 40 مورد