ترتیب بر اساس:
فریدریش فون هایک، فرویدن تفضلی (مترجم)، حمید پاداش (مترجم)، میلتون فریدمن(مقدمه) فریدریش فون هایک
ناشر: نگاه معاصر - 20 اسفند 1401
920000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
ادگار مورن، امیر نیک پی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: نگاه معاصر - 22 آبان 1396
600000 ریال
عبدالله گیلانی، سعید رحیمیان (مترجم) عبدالله گیلانی
ناشر: نگاه معاصر - 28 اردیبهشت 1392
250000 ریال
مایکل شادسون، بیتا عظیمی نژادیان (مترجم) مایکل شادسون
ناشر: نگاه معاصر - 28 شهریور 1390
140000 ریال 60000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1394
330000 ریال 140000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 19 مهر 1400
600000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 4 مرداد 1400
1300000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر - 10 شهریور 1399
900000 ریال
استیون پینکر، بهزاد سروری (مترجم) استیون پینکر
ناشر: نگاه معاصر - بهمن 1394
1300000 ریال
برایان اودی، محمدصادق الحسینی (مترجم)، محسن رنجبر (ویراستار) برایان اودی
ناشر: نگاه معاصر - 21 تیر 1388
600000 ریال
تقی کیمیایی اسدی تقی کیمیایی اسدی
ناشر: نگاه معاصر - 20 تیر 1390
1600000 ریال
تامس نیگل، جواد حیدری (مترجم) تامس نیگل
ناشر: نگاه معاصر - 15 تیر 1393
450000 ریال
آنتونیو داماسیو، تقی کیمیایی اسدی (مترجم) آنتونیو داماسیو
ناشر: نگاه معاصر - 15 تیر 1393
1200000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 1394
700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 291 مورد