ترتیب بر اساس:
عبدالحسین پرتو (گردآورنده) عبدالحسین پرتو (گردآورنده)
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 1387
60000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 1382
35000 ریال
دونالد پارکر، دیوید هویت، حسن میدانی (مترجم)، فواد کاسب (ویراستار) دونالد پارکر
ناشر: بامداد کتاب، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - اسفند 1388
25000 ریال
رابین ویلیامز، جان تالت، حامد خاکی (مترجم) رابین ویلیامز
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - مهر 1385
85000 ریال
مایکل آلتر، زهرا چهارباغی (مترجم)، سیده مرجان حسینی (مترجم) مایکل آلتر
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - اسفند 1390
25000 ریال
مایکل آلتر، سیده مرجان حسینی (مترجم) مایکل آلتر
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، مرز دانش و سنجش - مهر 1385
15000 ریال
وازگن میناسیان (به اهتمام)، محمد علی نژاد (گردآورنده) وازگن میناسیان (به اهتمام)
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - دی 1386
35000 ریال
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - مهر 1386
30000 ریال
سیروس زرعیان سیروس زرعیان
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 1383
25000 ریال
بهاءالدین شمس بهاءالدین شمس
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 1383
16000 ریال
ریچارد سوین، رحیم رمضانی نژاد (مترجم) ریچارد سوین
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - مهر 1385
8000 ریال
محسن بلوریان (مترجم)، سیدمحمدحسین رضوی (مترجم)، داریوش خواجوی (مترجم)، جان اولسون (گردآورنده) محسن بلوریان (مترجم)
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - مرداد 1386
35000 ریال
Jack Phillip Holman Jack Phillip Holman
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 1382
50000 ریال
عباس عبدی، افسر رزازی فر، سمیرا کلهر، مهران سهرابزاده، زهره رجبیه شایان عباس عبدی
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - آبان 1387
7500 ریال
پیتر ایتکن، رضا خوش کیش (مترجم) پیتر ایتکن
ناشر: موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 1381
12000 ریال
نمایش 1 - 15 از 49 مورد