ترتیب بر اساس:
کورت تپرواین، علی اصغر شجاعی (مترجم) کورت تپرواین
ناشر: نقش و نگار - 24 شهریور 1399
490000 ریال 340000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 26 فروردین 1400
790000 ریال 711000 ریال
جوآنا روته، مهدی ارجمند (مترجم) جوآنا روته
ناشر: نقش و نگار - 6 مرداد 1400
590000 ریال 531000 ریال
کریستین نورتروپ، توراندخت(مالکی) تمدن (مترجم) کریستین نورتروپ
ناشر: نقش و نگار - 5 بهمن 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
ناپلئون هیل، کلمنت استون ناپلئون هیل
ناشر: نقش و نگار، موسسه انتشارات فلسفه - شهریور 1395
1200000 ریال 690000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 29 بهمن 1400
1200000 ریال 950000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 4 مهر 1400
700000 ریال 665000 ریال
پاول تایگر، باربارا بارون تایگر، مهدی قراچه داغی (مترجم)، حسین منفرد (مترجم) پاول تایگر
ناشر: نقش و نگار - 28 آبان 1401
2100000 ریال
امیرعلی نبویان، مهدی علیجانی (ویراستار) امیرعلی نبویان
ناشر: نقش و نگار - خرداد 1395
500000 ریال
باربارابارون تیگر، پاول تیگر، مهدی قراچه داغی (مترجم) باربارابارون تیگر
ناشر: نقش و نگار - 8 مهر 1399
2200000 ریال
امیرعلی نبویان، ابوالقاسم شهلایی مقدم (ویراستار) امیرعلی نبویان
ناشر: نقش و نگار - خرداد 1395
250000 ریال
ناشر: نقش و نگار، فلسفه - 2 آذر 1399
1350000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 12 آبان 1399
690000 ریال
دیوید لیبرمن، ابوالقاسم شهلایی مقدم (مترجم)، حسین رحیم منفرد (مترجم) دیوید لیبرمن
ناشر: نقش و نگار - 20 تیر 1400
590000 ریال
امیرعلی نبویان، ابوالقاسم شهلایی (ویراستار) امیرعلی نبویان
ناشر: نقش و نگار - شهریور 1395
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 175 مورد