ترتیب بر اساس:
اکهارت اوتمر، زیگلینده اوتمر، مهدی نصر اصفهانی (مترجم) اکهارت اوتمر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 اسفند 1401
2300000 ریال
ناشر: آدینه - 23 مهر 1401
250000 ریال 200000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 دی 1399
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 19 آبان 1399
550000 ریال
حبیب دوانلو، عنایت خلیقی سیگارودی (مترجم) حبیب دوانلو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 11 خرداد 1399
1150000 ریال
میرنا.بی شور، زهرا حبیبی (مترجم)، احمد برجعلی(مقدمه) میرنا.بی شور
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 14 اسفند 1398
480000 ریال
گایل مک لم، احمدرضا کیانی (مترجم)، فاطمه بهرامی (مترجم) گایل مک لم
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 دی 1399
750000 ریال
رانلد راپی، آن ویگنال، سوزان اسپنس، ونسا کابم، هایدی لینهام، سمیرا رستمی (مترجم) رانلد راپی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 19 مهر 1400
800000 ریال
آن ویگنال، هایدی لینهام، سمیرا رستمی (مترجم) آن ویگنال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 آبان 1399
350000 ریال
جودیت اس بک، ندا گلچین (مترجم)، مژگان آگاه هریس (مترجم)، احمد علی پور (مترجم)، مسعود جان بزرگی (مترجم) جودیت اس بک
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 26 شهریور 1398
650000 ریال
بروس ف چورپینا، کتایون حلمی (مترجم) بروس ف چورپینا
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 3 مهر 1395
950000 ریال 900000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 8 تیر 1399
800000 ریال 79000 ریال
مارتین بامبر، حسن حمیدپور (مترجم)، حسین زیرک (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) مارتین بامبر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 18 شهریور 1399
390000 ریال
ژانت زارب، حسن حمیدپور (مترجم) ژانت زارب
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 6 اسفند 1390
400000 ریال
پیتر تریگول، مجید صفاری نیا (مترجم)، مجتبی دلیر (مترجم) پیتر تریگول
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 مرداد 1395
300000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 8 تیر 1399
800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 381 مورد