ترتیب بر اساس:
مونیکارامیرس باسکو، مهدی اکبری (مترجم)، مصلح میرزایی (مترجم) مونیکارامیرس باسکو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 5 دی 1401
1050000 ریال 997500 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
حبیب دوانلو، عنایت خلیقی سیگارودی (مترجم) حبیب دوانلو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 21 مهر 1399
1450000 ریال 1377500 ریال
میرنا.بی شور، زهرا حبیبی (مترجم)، احمد برجعلی(مقدمه) میرنا.بی شور
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 25 آذر 1399
750000 ریال 712500 ریال
گایل مک لم، احمدرضا کیانی (مترجم)، فاطمه بهرامی (مترجم) گایل مک لم
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 15 آبان 1399
1000000 ریال 950000 ریال
رانلد راپی، آن ویگنال، سوزان اسپنس، ونسا کابم، هایدی لینهام، سمیرا رستمی (مترجم) رانلد راپی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 19 مهر 1400
800000 ریال 760000 ریال
آن ویگنال، هایدی لینهام، سمیرا رستمی (مترجم) آن ویگنال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 آبان 1399
350000 ریال 332500 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 6 آبان 1398
800000 ریال 760000 ریال
مارتین بامبر، حسن حمیدپور (مترجم)، حسین زیرک (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) مارتین بامبر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 18 شهریور 1399
390000 ریال 370500 ریال
پیتر تریگول، مجید صفاری نیا (مترجم)، مجتبی دلیر (مترجم) پیتر تریگول
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 9 خرداد 1395
500000 ریال 475000 ریال
آن کندل، جورجا دوگانجی، یاسمن بانکی (مترجم)، سولماز جوکار (مترجم)، کتایون خوشابی(مقدمه) آن کندل
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 3 مهر 1399
1550000 ریال 1395000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 8 تیر 1399
800000 ریال 760000 ریال
جی .بی. فریمن، ای.ام. گارسیا، مجتبی دلیر (مترجم) جی .بی. فریمن
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 18 آبان 1399
390000 ریال 351000 ریال
ریک ای. انگرام، جوزف ام. پرایس، فاطمه زرگر (مترجم)، الهام اشتاد (مترجم)، شیما تمنائی فر (مترجم)، بنفشه غرایی (ویراستار) ریک ای. انگرام
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 21 تیر 1391
1550000 ریال 1395000 ریال
اکهارت اوتمر، زیگلینده اوتمر، مهدی نصر اصفهانی (مترجم) اکهارت اوتمر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 23 خرداد 1401
2900000 ریال
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 19 آبان 1399
550000 ریال
نمایش 1 - 15 از 379 مورد