ترتیب بر اساس:
ام .نیل براون، استوارت ام .کیلی، کورش کامیاب (مترجم) ام .نیل براون
ناشر: مینوی خرد - 27 بهمن 1401
1550000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
جواد طباطبایی(بازنویسی) جواد طباطبایی(بازنویسی)
ناشر: مینوی خرد - 10 تیر 1399
420000 ریال
جرالد پرینس، محمد شهبا (مترجم) جرالد پرینس
ناشر: مینوی خرد - خرداد 1396
660000 ریال
گریگوری کوری، محمد شهبا (مترجم)، هومن پناهنده (ویراستار) گریگوری کوری
ناشر: مینوی خرد - 29 مرداد 1393
190000 ریال
ناشر: مینوی خرد - خرداد 1397
600000 ریال
ناشر: مینوی خرد - 15 تیر 1399
3050000 ریال
هانری کربن، جواد طباطبایی (مترجم) هانری کربن
ناشر: مینوی خرد - 1 بهمن 1392
755000 ریال
کریستوفر ووگلر کریستوفر ووگلر
ناشر: مینوی خرد - 8 دی 1399
750000 ریال
ژیل دلوز ژیل دلوز
ناشر: مینوی خرد - خرداد 1397
300000 ریال
سیدجواد طباطبایی سیدجواد طباطبایی
ناشر: مینوی خرد - 8 آذر 1399
1670000 ریال
دیوید هیوم دیوید هیوم
ناشر: مینوی خرد - اسفند 1395
987000 ریال
هانری کوربن هانری کوربن
ناشر: مینوی خرد - تیر 1395
890000 ریال
ناشر: مینوی خرد - اسفند 1395
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 61 مورد