ترتیب بر اساس:
زهرا ذبیحی(تدوین)، علی اصغر بانویی(تدوین)، سارا دشتبان(تدوین) زهرا ذبیحی(تدوین)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 15 اسفند 1397
350000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
فرزانه عبادی(تهیه کننده) فرزانه عبادی(تهیه کننده)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 20 اسفند 1397
1200000 ریال
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 15 اسفند 1397
700000 ریال
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 20 اسفند 1397
1500000 ریال
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی (مترجم) موسسه پژوهش های برنامه ریزی
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 15 اسفند 1397
200000 ریال
آلیسون لوکونتو، آلخاندرا خیمنس، امیلی واندکاندلائر، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی (مترجم) آلیسون لوکونتو
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 20 اسفند 1397
1500000 ریال
فاطمه عسکری (مترجم)، رویا محمدزاده (مترجم) فاطمه عسکری (مترجم)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 15 اسفند 1397
660000 ریال
علی خلدبرین(تدوین)، مجتبی پالوج(تدوین) علی خلدبرین(تدوین)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - 12 خرداد 1399
1400000 ریال
رویا محمدزاده (مترجم)، فاطمه عسکری بزایه (مترجم) رویا محمدزاده (مترجم)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - 17 اردیبهشت 1399
700000 ریال
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، جهانبخش امامی سیدحسن کاظمی
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 21 بهمن 1398
1440000 ریال
مریم اردستانی (مترجم) مریم اردستانی (مترجم)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - 3 دی 1399
2300000 ریال
محمدرضا میرفخرایی، جمشید ارجمند، ناصر خادم آدم، عیسی کلانتری محمدرضا میرفخرایی
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1381
تی. یانگ، ام.پی. برتون، محسن تشکری (مترجم) تی. یانگ
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1381
4000 ریال
غلامرضا حیدری غلامرضا حیدری
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1381
6000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1381
9800 ریال
نمایش 1 - 15 از 200 مورد