ترتیب بر اساس:
علی خالقی علی خالقی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - بهمن 1388
90000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
یوشیفومی تاناکا، آرمین طلعت (مترجم) یوشیفومی تاناکا
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، جاودانه - خرداد 1395
700000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - اردیبهشت 1397
200000 ریال
محمد قاری سیدفاطمی محمد قاری سیدفاطمی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - اسفند 1390
310000 ریال
آیگناتس زایدل هوهن فلدرون، سیدقاسم زمانی (مترجم) آیگناتس زایدل هوهن فلدرون
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دی 1385
400000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - آذر 1395
200000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - بهمن 1393
200000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - خرداد 1395
400000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - خرداد 1395
150000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - شهریور 1395
200000 ریال
سیدمحمد قاری سیدفاطمی سیدمحمد قاری سیدفاطمی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - آذر 1396
290000 ریال
امیرحسین طیبی فرد امیرحسین طیبی فرد
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - اردیبهشت 1396
220000 ریال
حسام نقیبی مفرد، حسین شریفی طرازکوهی (مقدمه) حسام نقیبی مفرد
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - فروردین 1389
35000 ریال
کریستف شروئر، رودلف دالزر کریستف شروئر
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - آبان 1398
700000 ریال
عباس طوسی عباس طوسی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - بهمن 1393
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 334 مورد