ترتیب بر اساس:
بنت الهدی صدر، مهدی سرحدی (مترجم)، مهدیه پالیزبان (ویراستار) بنت الهدی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 1393
70000 ریال 63000 ریال
دن نوریس، محسن ذکایی آشتیانی (مترجم) دن نوریس
ناشر: آدینه - 7 آبان 1401
800000 ریال 720000 ریال
مهدی سرحدی (مترجم)، مهدی فرخیان (ویراستار)، هیئت رئیسه جنبش امل لبنان (به اهتمام) مهدی سرحدی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، جنبش امل لبنان - 16 اسفند 1389
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - اردیبهشت 1396
890000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - اردیبهشت 1396
800000 ریال
موسی صدر، حمید فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 21 شهریور 1389
100000 ریال
موسی صدر، مهدی فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 3 آبان 1399
850000 ریال
موسی صدر، حمید فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 21 شهریور 1389
100000 ریال
موسی صدر، حمید فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 21 شهریور 1389
100000 ریال
موسی صدر، علیرضا محمودی (مترجم)، حمید فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 21 شهریور 1389
100000 ریال
مهدی سرحدی (مترجم) مهدی سرحدی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 1389
250000 ریال
موسی صدر، حمید فرخیان (مترجم) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 21 شهریور 1389
100000 ریال
مهدی فرخیان (مترجم) مهدی فرخیان (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 1390
550000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - اردیبهشت 1396
900000 ریال
موسی صدر، علی حجتی کرمانی (مترجم) موسی صدر
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 1 مهر 1392
15000 ریال
موسی صدر، مهدی فرخیان (گردآورنده) موسی صدر
ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر - 26 آذر 1387
22000 ریال
نمایش 1 - 15 از 87 مورد